Διήμερο σεμινάριο για τη διαχείριση απορριμμάτων…

                    


Διήμερο σεμινάριο με θέμα το επίκαιρο και πάντα κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος και τα μέλη του: Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, την Πέμπτη 3 και την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου, στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Τριπόδων 28 στην Πλάκα.


Στα τραπέζια εργασίας που θα πραγματοποιηθούν θα εξετασθούν σημαντικές παράμετροι της διαχείρισης απορριμμάτων όπως οι σχετικές Ευρωπαϊκές πολιτικές, η Ελληνική πραγματικότητα και οι δυνατότητες βελτίωσης της υπάρχουσας κατάστασης. Θα γίνει παρουσίαση μελετών και προτάσεων για την ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων και του κόστους διαχείρισής τους, θα απαντηθούν ερωτήματα και απορίες και, μέσα από ευρεία συζήτηση, θα αποσαφηνιστούν οι «γκρίζες ζώνες» και τα κενά που υπάρχουν πάνω στο κρίσιμο αυτό περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό ζήτημα.


Στο τέλος της πρώτης ημέρας του σεμιναρίου (Πέμπτη 3 Νοεμβρίου) θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου, στη διάρκεια της οποίας οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα απαντήσουν σε ερωτήματα δημοσιογράφων, ενώ η δεύτερη ημέρα (Παρασκευή 4 Νοεμβρίου) θα ολοκληρωθεί με αποτίμηση των συμπερασμάτων από τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ και συζήτηση πάνω στα επόμενα βήματα που θα πρέπει να γίνουν για την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των απορριμμάτων.


Νίκος Δασκολιάς