Στο Σωτήρα ωσανά, ψέλνουν ως… σανά


Για όσους δεν τρώνε σανά!!!