…ποτέ όσο ζεις να μην υποδουλωθείς με τη θέλησή σου…

      


«En dš soi mÒnon profwnî· m¾ pˆ doulean pot zîn ˜kën œlqhij parÒn soi katqanenleuqšrwi


Σε ελεύθερη απόδοση: «Μόνο ένα σου λέω: ποτέ όσο ζεις να μην υποδουλωθείς με τη θέλησή σου, ενώ μπορείς να πεθάνεις ελεύθερος.»  (Ευριπίδης, απόσπ. 19, στ. 8-9)


Ρήσεις του Ευριπίδη


«Όποιος δεν μπορεί να αντέξει μια συμφορά, γίνεται δούλος.»


«Η αρετή είναι το μεγαλύτερο προτέρημα των ανθρώπων.»


«Είναι ευτυχής όποιος μελέτησε την ιστορία, γιατί αυτός ούτε τους πολίτες παρακινεί στην καταστροφή, ούτε ο ίδιος γίνεται άδικος.»


«Η να λες κάτι καλύτερο από την σιωπή ή να σωπαίνεις.»


«Παθαίνοντας θα μάθεις»


«Δεν είναι μόνο άσπρο τ’ ασήμι και το μάλαμα νόμισμα, είναι και η αρετή νόμισμα για όλους τους ανθρώπους και πρέπει να το μεταχειρίζονται.»


«Χωρίς θυμό κάθε άνθρωπος είναι σοφότερος.»


«Το χρήμα, είναι ο χειρότερος θεσμός μέσ’ στους ανθρώπους. Γκρεμίζει πολιτείες, γυρίζει το μυαλό τ’ ανθρώπου στο κακό, τον σπρώχνει στην απάτη και στο έγκλημα και χάνεται κάθε ντροπή και σεβασμός και ξεπλανεύει συνειδήσεις τίμιες.»


«Δεν είναι αποτρόπαιο για τους ανώτερους ανθρώπους να βλέπουν ένα τιποτένιο, ντυμένο με τα πιο ψηλά αξιώματα, να κυβερνάει το λαό με το λόγο του, αυτός που προηγουμένως δεν ήταν παρά ένα μηδενικό;»


 «Θεωρώ ότι τους πεθαμένους λίγο τους νοιάζει αν θα έχουν πλούσια κηδεία. Τούτο είναι ματαιοδοξία μοναχά των ζωντανών.»


«Οι ανώτεροι άνθρωποι αντέχουν τις προσβολές των κατωτέρων.»


«Όταν ο λαός εξεγείρεται και παραδίνεται στην οργή του, είναι μια φλόγα σφοδρή που μάταια προσπαθεί κανείς να σβήσει.»