1833, Διορισμός «Ταμία» στην επαρχία Κυνουρίας και ίδρυση της αντίστοιχης Μητρόπολης


Χρονολόγιο


1.      16 Απριλίου 1833, καθορίζονται οι σημαίες του Ελληνικού Κράτους, που διατηρήθηκαν, η πρώτη ίδια με αυτή που έχουμε σήμερα και η δεύτερη με το σταυρό μέχρι το 1969, οπότε και καταργήθηκε.


2.      10 Σεπτεμβρίου 1833, μετατίθεται, από τη Νομαρχία Ακαρνανίας και Αιτωλίας, σημερινή Αιτωλοακαρνανία, στη Νομαρχία Αρκαδίας, ο Νομάρχης Α. Μοναρχίδης.


3.      5 Οκτωβρίου 1833, διορίζεται ο πρώτος «Ταμίας» -σημερινός Διευθυντής ΔΟΥ- στην Επαρχία Κυνουρίας, για την ανταλλαγή των παλιών χαλκονομισμάτων, υπό την εποπτεία του Προϊστάμενου του οικείου Τελωνείου, Δημητριάδη, με έδρα τον Πραστό.  


4.      2 Δεκεμβρίου 1833, ιδρύεται η Μητρόπολη Κυνουρίας, με έδρα τον Πραστό.


5.      3 Δεκεμβρίου 1833, τοποθετείται Μητροπολίτης Κυνουρίας, ο μέχρι πρότινος Μητροπολίτης Ρέοντος και Πραστού, Διονύσιος Παρδαλός, με έδρα τον Πραστό. Σήμερα η εν λόγω Μητρόπολη έχει συνενωθεί με την αντίστοιχη της Μαντινείας και αποτελούν την σημερινή Μητρόπολη Μαντινείας και Κυνουρίας, που έχει έδρα την Τρίπολη.


Πηγή: ΦΕΚ (Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης)