Δύο μήνες περιθώριο έχουν οι δήμοι της Αρκαδίας να βρουν λύση στη μεταφορά μαθητών


Σε νέο έγγραφο του, προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Πάρις Κουκουλόπουλος αναφέρει ότι …στις 31-12-2011 δημοσιεύθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, προβλέπει ότι «οι συμβάσεις που έχουν συνάψει οι περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών παρατείνονται έως την 28η Φεβρουαρίου 2012».
Επισημαίνεται ότι με την ανωτέρω διάταξη απλώς επεκτείνεται κατά ένα δίμηνο η διάρκεια της ισχύος τους, προκειμένου να δοθεί στους δήμους επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαγωνιστικών διαδικασιών. Δεδομένου ότι η παράταση των συμβάσεων προκύπτει αυτοδίκαια από την εν λόγω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, δεν απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από τις περιφέρειες όπως, για παράδειγμα, απόφαση περιφερειακού συμβουλίου, ή άλλου οργάνου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη διάταξη.
Ζητά από την Περιφέρεια να συνεργαστεί με τους δήμους, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου οι παρατάσεις των συμβάσεων να αφορούν τα αναγκαία δρομολόγια και να αποφευχθούν περιπτώσεις διπλών δρομολογίων, έχοντας υπόψη ότι ισχύουν κατά τα λοιπά όσες διευκρινίσεις και οδηγίες έχουν δοθεί έως σήμερα από το Υπουργείο.


Πηγή: kalimeraarkadia.gr