Καμπάνες στους δήμους για τη διαχείριση των απορριμμάτων


Νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος θέτει τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης προ των ευθυνών τους για τις παράνομες χωματερές στις περιοχές τους.


Τσουχτερές οικονομικές επιβαρύνσεις προβλέπονται για όσους δήμους δεν προσαρμόζονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί αποβλήτων ή διαχείρισης των απορριμμάτων.


Νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που κατατέθηκε προχθές το βράδυ στη Βουλή ορίζει πως πρόστιμα που επιβάλλονται από την ΕΕ στη χώρα μας λόγω παραβιάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στα παραπάνω θέματα από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα μετακυλίονται στους υπεύθυνους ΟΤΑ.


Αυτό θα επιτυγχάνεται μέσω της παρακράτησης από την κεντρική διοίκηση των πόρων που κατανέμονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οπως γίνεται φανερό, η ρύθμιση αυτή αφορά ιδιαίτερα τους δήμους που διατηρούν παράνομες χωματερές και δεν λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να τις κλείσουν.


Αλλη διάταξη του νομοσχεδίου εισάγει το ειδικό τέλος ταφής που θα επιβάλλεται σε δήμους ή άλλους φορείς που διαθέτουν τα σκουπίδια τους ανεπεξέργαστα σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ). Η ρύθμιση αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014 και έως τότε οι υπεύθυνοι οργανισμοί και επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν προχωρήσει στην απαραίτητη προσαρμογή. Το ειδικό τέλος ταφής ορίζεται για το 2014 σε 35 ευρώ ανά τόνο διατιθεμένων αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά 5 ευρώ/τόνο. Τα υπολείμματα των εργασιών επεξεργασίας που διατίθενται σε ΧΥΤ δεν επιβαρύνονται με το τέλος.


Τα έσοδα από το ειδικό τέλος ταφής κατατίθενται στο «Πράσινο Ταμείο» και θα διατεθούν αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων.


Με το ίδιο νομοσχέδιο ξεκαθαρίζονται θέματα δημιουργίας και λειτουργία των Κέντρων Καύσης Νεκρών, τα οποία περνούν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ.


Πηγή: ethnos.gr