ΠΕΣΥ Πελοποννήσου: Ειδική συνεδρίαση για την ανακύκλωση


Ειδική συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου για την ολοκλήρωση της διαβούλευσης για την ανακύκλωση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου θα γίνει το απόγευμα στις 5 στο κτήριο της περιφέρειας στην Τρίπολη. Ο περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης έχει καλέσει να παρευρεθούν στη συνεδρίαση όλα τα εμπλεκόμενα μέρη:  ΠΕΔ Πελοποννήσου, Επιμελητήρια Περιφερειακών Ενοτήτων, Πελοπόννησος Α.Ε., Ξενοδοχειακά Επιμελητήρια Περιφερειακών Ενοτήτων, Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε. και τα ΜΜΕ της περιφέρειας.


Σύμφωνα με το στόχο του 2011, η ανακύκλωση θα πρέπει να είναι κατελάχιστο 55% κατά βάρος, των παραγόμενων αποβλήτων συσκευασίας. Σύμφωνα και με το αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ 2010, αυτό σημαίνει ότι η περιφέρεια θα πρέπει να ανακυκλώσει 35.500 τόνους υλικών συσκευασίας από τους 64.350 τόνους που εκτιμάται ότι παράγονται συνολικά στο 2011 ώστε να πιάσει τον ελάχιστο στόχο του 2011 για τα υλικά συσκευασίας.


Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕΑΑ για το 2010, οι ποσότητες που ανακυκλώθηκαν ήταν 6773 τόνοι υλικών συσκευασίας. Η ποσότητα αυτή αποτελεί το 20% περίπου της απαιτούμενης ποσότητας των 35.500 τόνων του στόχου για το 2011. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Περιφέρεια Πελοποννήσου απέχει κατά 80% από την επίτευξη του στόχου της ανακύκλωσης!


Να σημειωθεί ότι από τις 29 Δεκεμβρίου 2011 έχει δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. η προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ». Παράλληλα, η περιφέρεια έκανε τις απαραίτητες συνεννοήσεις και προχώρησε τις μελέτες!!! και την εγκατάσταση των δεματοποιητών προκειμένου να κλείσουν όλοι οι ΧΑΔΑ. Μέχρι τον Μάρτιο του 2012 θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των δεματοποιητών και μέχρι το τέλος του 2012 το κλείσιμο και η αποκατάσταση όλων των ΧΑΔΑ.


Για να δούμε…τί θα ισχύσει τελικά…