«Ο Ρυπαίνων Πληρώνει»


Ως το τέλος εποχής για τους εφησυχασμένους ρυπαίνοντες, χαρακτηρίζεται η εφαρμογή της αρχής «ο Ρυπαίνων Πληρώνει», με την «υιοθεσία» και στη χώρα μας, της κοινοτικής οδηγίας για τον σεβασμό και προστασία του εδάφους, των υδάτων και της βιοποικιλότητας από την ρύπανση.
Η επισήμανση έγινε σε συνέντευξη τύπου με αφορμή την εκδήλωση που διοργανώνει το απόγευμα ο τομέας Βορείου Ελλάδος του εθελοντικού οργανισμού ECOCITY με θέμα «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει, Περιβαλλοντική Ζημιά και Ευθύνη».
«Είμαστε σε μεταβατική περίοδο, σημαντική για το δίκαιο του περιβάλλοντος και επιβάλλεται άμεση ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών» τόνισε η υπεύθυνη του τομέα Βορείου Ελλάδος, δικηγόρος, Αγγελική Καλλία – Αντωνίου προσθέτοντας ότι η κοινοτική οδηγία εκφράζει την αρχή του προλαμβάνειν.
Υπενθυμίζεται ότι με την υιοθέτηση, το 2003 και την μετέπειτα εφαρμογή της οδηγίας για την «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον», η Ε.Ε έθεσε σε πλήρη εφαρμογή την βασική αρχή του Συντάγματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «ο ρυπαίνων πληρώνει» και αυτή της περιβαλλοντικής ευθύνης, σύμφωνα με τη «Λευκή Βίβλο». Η οδηγία αυτή υιοθετήθηκε και ενσωματώθηκε, με καθυστέρηση στο εθνικό μας δίκαιο με το προεδρικό διάταγμα 148/2009.
Η Περιβαλλοντική Ευθύνη αναφέρεται σε βλάβες που προκαλούνται στη βιοποικιλότητα, στο έδαφος και στα νερά (επιφανειακά και υπόγεια) και καθιστά τον ρυπαντή, όχι μόνο περιβαλλοντικά, αλλά και οικονομικά υπεύθυνο έναντι της λήψης των μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης της ζημιάς και της κάλυψης του κόστους αυτών. Παράλληλα, οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να μεριμνούν, ώστε οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν και να χρηματοδοτούν οι ίδιες τα αναγκαία μέτρα πρόληψης ή αποκατάστασης, διαφορετικά υποχρεούνται να τα λαμβάνουν οι ίδιες και στη συνέχεια να προσπαθούν να ανακτήσουν το κόστος.
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Γιώργο Κωνσταντινόπουλο, υπεύθυνο της επιτροπής νομικών υποθέσεων του ECOCITY, έχουν γίνει περίπου 20 καταγγελίες με βάση τη σχετική οδηγία και αφορούν περιπτώσεις εκτεταμένης ρύπανσης.
«Σε κάποιες απ΄αυτές, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία καταλογισμού, κάποιες είναι σε στάδιο εξέτασης και σε άλλες επιβλήθηκαν δαπάνες αποκατάστασης» διευκρίνισε χαρακτηριστικά.


Πηγή: real.gr