Τα μεγαλύτερα δέντρα του κόσμου σε φωτογραφίες


Τα μεγαλύτερα δέντρα του πλανήτη πεθαίνουν με ραγδαίους ρυθμούς λόγω της αποψίλωσης των δασών για την κατασκευή δρόμων, εγκαταστάσεων και αγροκτημάτων. Παράλληλα δέχονται μεγάλες πιέσεις από τις εκτεταμένες περιόδους ξηρασίας, ενώ απειλούνται από νέα βλαβερά ζιζάνια και ασθένειες.


Δείτε ορισμένα από τα υψηλότερα δέντρα του κόσμου.