Η νεκροφόρα δεν εξαιρείται, από την κατάσχεση του ΔΝΤ


Μέχρι και τις νεκροφόρες μας πήραν!!!