ΥΠΕΣ: 28,3 εκατ. ευρώ για δακοκτονία


Με το ποσό των 28.310.000 ευρώ ενισχύει το υπουργείο Εσωτερικών τις Περιφέρειες της χώρας, για την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας. Το ανωτέρω ποσό, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΚΑΠ), θα κατανεμηθεί ως εξής: στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, 454.600 ευρώ, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 763.800 ευρώ, στην Περιφέρεια Ηπείρου, 478.800 ευρώ, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 1.197.000 ευρώ, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 638.400 ευρώ, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 1.322.400 ευρώ, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 1.915.200 ευρώ, στην Περιφέρεια Αττικής, 718.200 ευρώ, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 3.771.600 ευρώ, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 3.786.000 ευρώ, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 456.000 ευρώ και στην Περιφέρεια Κρήτης, 12.808.000 ευρώ.