«Φιλί ζωής» 6 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια σε επιχειρήσεις!


Ανάσα … ζωής σε επιχειρήσεις και επενδυτικούς φορείς της Κρήτης ενέκρινε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, ανάβοντας το “πράσινο φως” για την επιχορήγηση 47 φορέων με 5,4 εκ. ευρώ και την επιστροφή εγγυητικών επιστολών, ύψους περίπου μισού εκ. ευρώ.

Με έγκριση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη καταβλήθηκαν επιχορηγήσεις ύψους 5.445.067 ευρώ σε 47 επενδυτικούς-επιχειρηματικούς φορείς, και ιδιώτες του νησιού ενώ επεστράφησαν εγγυητικές επιστολές 484.000 ευρώ σε τρείς επιχειρήσεις, για το χρονικό διάστημα του δεύτερου εξαμήνου του 2011 για το οποίο έχει τη σχετική αρμοδιότητα η Περιφέρεια Κρήτης. Οι επιχορηγήσεις που καταβλήθηκαν γίνονται στα πλαίσια του Ν. 3299/2004, ενώ αναμένεται η έγκριση και νέων.


Η έγκριση και καταβολή των επιχορηγήσεων όπως είπε ο Περιφερειάρχης αποσκοπεί : στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στην ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης, στην αύξηση της απασχόλησης, στην προώθηση της τεχνολογικής αλλαγής και της καινοτομίας, στην προστασία του περιβάλλοντος και γενικότερα την επίτευξη της Περιφερειακής σύγκλισης.