Από τη σοφία των προγόνων μας

                          


 Πάντα επίκαιρος ο ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ


«Φεγε πολμιον κα τραννον δανειστν, ο γν ατοντα κα δωρ ς Μδος, λλ τς λευθερας πτμενον κα προγρφοντα τν πιτιμαν».


«Φεύγε πολέμιον και τύραννον δανειστήν,


ου γην αιτούντα και ύδωρ ως ο Μήδος,


αλλά της ελευθερίας απτόμενον και προγράφοντα την επιτιμίαν»


                                    *


Ελεύθερη απόδοση: Να φεύγεις μακριά από τον εχθρό και τύραννο δανειστή, που δε σου ζητάει «γην και ύδωρ», όπως ο Μήδος, αλλά απλώνει χέρι στην ελευθερία σου και βάζει πωλητήριο στα πολιτικά δικαιώματά σου.


 


(«Περί του μη δειν δανείζεσθαι», 828 Ε 5-7)