Συζήτηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για την Διαχείριση Υδάτινων Πόρων


Τα θέματα του περιβάλλοντος και ιδίως της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, που αφορούν ιδιαίτερα το στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου συζητήθηκαν κατά τη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, μεταξύ του Περιφερειάρχη κ. Πέτρου Τατούλη, τον ειδικό γραμματέα υδάτων του ΥΠΕΚΑ κ. Ανδρέα Ανδρεαδάκη, τους Αντιπεριφερειάρχες, τον Πρόεδρο της ΠΕΔ κ. Παναγιώτη Νίκα και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου και της Περιφέρειας, την Παρασκευή.


O κ. Τατούλης ανέφερε ότι για την επιτυχία του στόχου της αειφορίας οφείλουν όλοι να συνεργαστούν προκειμένου να επιτευχθεί το μεγαλύτερο επίπεδο συνεννόησης, σε μια περίοδο όπου το μεγάλο ζήτημα είναι οι πόροι, γεγονός το οποίο καθιστά προβληματικό το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων. «Χρειαζόμαστε μεγαλύτερο επίπεδο συνεργειών, αλλά και τη διατύπωση νέων ιδεών για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα», τόνισε ιδιαίτερα ο Περιφερειάρχης.


Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι εξαιρετικά σημαντική η ικανότητά της για ολιστική διαχείριση των υγρών αποβλήτων, με βιολογικούς καθαρισμούς και δίκτυα αποχετεύσεων, όπως δήλωσε ο κ. Τατούλης, «και για το λόγο αυτό πρέπει να μοχλεύσουμε τα χρήματα του προγράμματος του ΕΠΠΕΡΑΑ με στόχο τη μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα, καθώς τα διαθέσιμα δεν επαρκούν για όλα τα έργα. Είναι ανάγκη να δημιουργήσουμε εξαρχής μια νέα οικονομία κλίμακος».


Πέραν αυτού, ο Περιφερειάρχης ζήτησε ολοκληρωμένη προσέγγιση σε όλα τα έργα, καθώς η έλλειψη αυτή ήταν το μεγάλο πρόβλημα στα προηγούμενα επιχειρησιακά προγράμματα, όπως πρόσθεσε. Για τα έργα αυτά θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη κατά τη διακήρυξή τους και για τη δυνατότητα να δοθεί στον ανάδοχο, πέρα από την κατασκευή, η συντήρηση και η λειτουργία του έργου, καθιστώντας το κατ’ αυτό τον τρόπο βιώσιμο!


Σύμφωνα με τον κ. Τατούλη φορείς υλοποίησης αυτών των έργων θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση και διοίκησή τους. Από τα σημαντικότερα ζητήματα στον τομέα αυτό είναι η υδροδότηση της Αργολίδας και της Βόρειας Κυνουρίας από το φράγμα του Αναβάλλου, τα προβλήματα διάβρωσης του παραλιακού μετώπου της Περιφέρειας, τα οποία επιτάθηκαν με τις πρόσφατες δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Για το θέμα της διάβρωσης των ακτών ο κ. Τατούλης ζήτησε από τον κ. Ανδρεαδάκη την προκήρυξη πιλοτικής μελέτης για τη συνολική αποτίμηση των προβλημάτων αυτών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με την τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί να είναι εξαιρετικά σημαντική.


Το τελευταίο θέμα που έθεσε σε προτεραιότητα ο Περιφερειάρχης αφορούσε τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και το πρόγραμμα αποκατάστασης των κλειστών ΧΑΔΑ, με το σχέδιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου να είναι το πρώτο που έχει καταρτιστεί και την προηγούμενη βδομάδα μάλιστα να λαμβάνει την επικύρωση από το ΕΠΠΕΡΑΑ, γεγονός καθοριστικό για το στόχο της αειφορίας. Για το θέμα αυτό ο κ. Τατούλης επανέλαβε τη θέση του για το κλείσιμο όλων των ενεργών ΧΑΔΑ στην Περιφέρεια μέχρι 30/6/2012.


Ο κ. Ανδρεαδάκης ζήτησε από τη μεριά του την ιεράρχηση των έργων και την άποψη της Περιφέρειας για τα έργα που σχεδιάζονται, αλλά και την υλοποίηση των έργων για να επιτευχθεί η απαιτούμενη απορροφητικότητα. Κατέθεσε επίσης την πρόταση δημιουργίας σε περιφερειακό επίπεδο μιας μονάδας διαχείρισης των υδάτων, που θα συντονίζει τις ΔΕΥΑ των Δήμων. Τόνισε επίσης ότι είναι εξαιρετικά σημαντική η πρόοδος που έχει γίνει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στο θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και ότι μέχρι το τέλος Ιουνίου θα είναι κλειστοί όλοι οι ΧΑΔΑ και εξέφρασε τέλος την ευχή «μακάρι και οι υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας να υπέβαλαν συνολική πρόταση για τους ΧΑΔΑ όπως η Περιφέρεια Πελοποννήσου».


Ο Περιφερειάρχης διατύπωσε επίσης την άποψη της δημιουργίας ενός μεγάλου ταμείου ΣΔΙΤ για τα συστήματα των βιολογικών, για τη βελτίωση και ολοκλήρωση των αποχετευτικών συστημάτων με όρους ανταποδοτικότητας και για το σκοπό αυτό θα επιδιωχθεί η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.


Ο κ. Τατούλης απέρριψε για άλλη μια φορά την ιδέα υλοποίησης μαξιμαλιστικών έργων και πρότεινε μικρά οικονομικά, ευέλικτα έργα με υψηλή ανταποδοτικότητα.


«Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, πέραν των άλλων, επεξεργάζεται τη δημιουργία μονάδων διαχείρισης των τυροκομικών αποβλήτων, των βιομηχανικών αποβλήτων, των ελαιοκομικών και της λυμματολάσπης, αποδεικνύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη σοβαρή και στοχευμένη προσέγγισή μας σε όλα τα σημαντικά ζητήματα». Ο κ. Τατούλης επέμεινε τέλος ιδιαίτερα στη διατύπωση νέων ιδεών για τη διαχείριση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και ζήτησε τη θέσπιση κανόνων για την οικονομία των νερών, τονίζοντας ότι ο μόνος που μπορεί να διαχειριστεί τα ύδατα είναι η αιρετή Περιφέρεια.