Επιβολή κοινωνικής εισφοράς στην Τρίπολη;

             


Εισαγωγικό σημείωμα: o Αντιδήμαρχος του Δήμου Τρίπολης, Σάββας Σαββάκης, πρωτοπορεί για άλλη μια φορά, είναι καιρός να τον ακολουθήσουν και κάποιοι από το δικό μας Δήμο της Βόρειας Κυνουρίας, η πρόταση «του Άστρους της θαλάσσης», σε «ανύποπτο» χρόνο, είναι επίκαιρη.


Πρωτοπορεί για άλλη μία φορά ο Αντιδήμαρχος Σάββας Σαββάκης…


Επιβολή κοινωνικής εισφοράς στην Τρίπολη; σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με έσοδα πάνω από τα 20.000.000€, για να λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο


Πρόταση, που, αν εφαρμοστεί εδώ, ίσως αποτελέσει αφορμή για να γίνει και σε άλλες περιοχές, καταθέτει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών της Τρίπολης Σάββας Σαββάκης, ο οποίος προτείνει την επιβολή ανταποδοτικού χαρακτήρα κοινωνικής εισφοράς σε φυσικά και νομικά πρόσωπα (εταιρείες) οιασδήποτε μορφής που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην περιοχή μας και σε τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα τους, υπερβαίνουν τα 20.000.000€, προκειμένου να λειτουργήσει το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Το θέμα θα συζητηθεί, σήμερα, στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου…συνέχεια