Βγήκαν στα βουνά για ξύλα για να ξεχειμωνιάσουν


Καυσόξυλα από το δάσος αναγκάζονται πολλοί να μαζεύουν για να βγάλουν τον χειμώνα, μιας και η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι πλέον απαγορευτική για τον μέσο καταναλωτή.


Μάλιστα όπως φαίνεται το φαινόμενο δεν πρέπει να είναι μεμονωμένο και η λαθροϋλοτομία απειλεί τα δάση της Πελοποννήσου.


Εκτός από μεμονωμένους πολίτες που θέλουν να μαζέψουν λίγα ξύλα για να ζεσταθούν σε πολλές περιοχές της χώρας λαθροϋλοτομοι εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη για φθηνή καύσιμη ύλη, επιδίδονται σε μια άνω προηγουμένου λαθροϋλοτομία, αψηφώντας τους νόμους της πολιτείας και των οργάνων των Δασαρχείων.


Από το Δασαρχείο Βυτίνας, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο που εστάλη προς το Δήμο Τρίπολης, ανακοινώνεται:


Σε υπενθύμιση της υπ΄ αριθμ. 4/1/10-01-1995 Δασικής Αστυνομικής Ρυθμιστικής Απαγορευτικής Διάταξης υλοτομίας και μεταφοράς δασικών προϊόντων του Δασαρχείου Βυτίνας και όσον αφορά τη συλλογή καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των ιδιωτών, σας γνωρίζουμε ότι:


Απαγορεύεται ρητώς η συλλογή καυσόξυλων, καθώς επίσης το σημάδεμα η ο τεμαχισμός ανεμορριμάτων από το Δασικό Σύμπλεγμα Μαινάλου και τέως Δήμου Θέλπουσας, πριν την 1η Μαΐου εκάστου έτους.


Μετά την 1η Μαΐου και μέχρι 31 Οκτωβρίου, η συλλογή καυσόξυλων επιτρέπεται ΜΟΝΟΝ κατόπιν αιτήσεως προς το Δασαρχείο Βυτίνας και η μεταφορά αυτών με Υπηρεσιακό σημείωμα από τα αρμόδια όργανα της Δασικής Υπηρεσίας.


Πηγή: moriasnow.gr