21,6 εκ. ευρώ από Κοινοτικούς πόρους στην Ελλάδα για την ενίσχυση των απόρων


Η ένταση της οικονομικής κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αύξηση του χάσματος των κοινωνικών ανισοτήτων και αδυναμία ενίσχυσης της κοινωνικής πολιτικής από αρκετές χώρες, όπως η Ελλάδα, λόγω του αυξημένου ελλείμματος και του χρέους, υποχρέωσαν την ΕΕ να ενισχύσει τους πόρους του προγράμματος παροχής βοήθειας σε τρόφιμα προς τους πλέον απόρους (PEAD). Το πρόγραμμα αυτό θα επιτρέψει τη διανομή γευμάτων σε περίπου 18 με 19 εκατομμύρια άτομα που χρήζουν βοήθειας, μέσω φιλανθρωπικών οργανώσεων, επισιτιστικών τραπεζών και λαϊκών συσσιτίων, σε 20 από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την Τρίτη να ανέλθουν σε 500 εκατομμύρια ευρώ οι πόροι που προορίζονται για την τροφοδότηση του ευρωπαϊκού προγράμματος βοήθειας των πλέον απόρων (PEAD) φέτος.
Η Ιταλία, η Ισπανία και η Πολωνία θα λάβουν το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Από τα συνολικά 500 εκατ. ευρώ του προϋπολογισμού του προγράμματος, τα 95,5 εκατ. θα καταλήξουν στην Ιταλία, 80,5 εκατ. στην Ισπανία ενώ 75 εκατ. ευρώ θα χορηγηθούν στην Πολωνία. Σε ό, τι αφορά τη χώρα μας πρόκειται να λάβει 21,6 εκατ. ευρώ.
Σημαντικά ποσά προβλέπονται επίσης για την Γαλλία (70,5 εκατ.) και τη Ρουμανία (60,5 εκατ. ευρώ), ενώ η Γερμανία -οικονομική ατμομηχανή της Ευρώπης και κύριος μέτοχος του ταμείου της ΕΕ – δεν προβλέπεται να λάβει βοήθεια.
Άλλα έξι κράτη της ΕΕ δεν πρόκειται να λάβουν χρηματοδότηση από το συγκεκριμένο ταμείο βοήθειας: η Δανία, η Φινλανδία, η Αυστρία, η Κύπρος, η Ολλανδία και η Βρετανία.
Το πρόγραμμα βοήθειας στους πλέον άπορους ξεκίνησε το 1987 με στόχο στην στήριξη των φτωχότερων πολιτών μέσω του υπερβάλλοντος προϊόντος της ευρωπαϊκής αγροτικής παραγωγής, με τη βοήθεια φιλανθρωπικών οργανισμών.
Το PEAD αντιμετώπιζε προβλήματα από τότε που η Γερμανία, το παράδειγμα της οποίας ακολούθησαν πολλές άλλες χώρες της ΕΕ, αρνήθηκε τη χρηματοδότησή του. Σύμφωνα με το Βερολίνο, η κοινωνική βοήθεια ανήκει στις αρμοδιότητες των κρατών κι όχι της ΕΕ, η οποία ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να χρηματοδοτεί το πρόγραμμα αυτό με κοινοτικούς πόρους.
Η Γαλλία, η οποία υπερασπιζόταν τη διατήρηση του προγράμματος αυτού, κατέληξε στα μέσα Νοεμβρίου σε έναν συμβιβασμό με τη Γερμανία για να διασφαλίσει προσωρινά τη διατήρηση της χρηματοδότησης αυτής για τα δύο προσεχή έτη, υπό τον όρο ότι η ΕΕ θα παραιτηθεί από αυτήν μετά το 2013.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ