Γίνε αστρονόμος από τη πολυθρόνα σου


Πατήστε εδώ για να δείτε ένα καταπληκτικό site, και θα γίνετε αστρονόμοι από …. τη πολυθρόνα σας.


Έχει παρά πολλές επιλογές π.χ. μπορείς να βάλεις τις συντεταγμένες του σπιτιού σου ( βόρειο πλάτος-ανατολικό μήκος) στο αντίστοιχο πεδίο και να παρατηρείς τη θέση και κίνηση των ουρανίων σωμάτων (Ήλιου-σελήνης-πλανητών-αστερισμών), ή να δεις που ήταν τα ουράνια σώματα στο παρελθόν (όταν γεννήθηκες) ή που θα είναι στο μέλλον !!!!!!!!!!!!!!!!! και άλλα πολλά.
Διαδραστικό με πολλές δυνατότητες παραμετροποίησης, (αλλάζετε οπτική γωνία, παρακολουθείτε τις τροχιές και τις θέσεις των πλανητών και αστερισμών κάθε εποχή, με κλικ επάνω σε κάθε κουκίδα αστεριού βλέπετε ποιό είναι, παγώνετε την εικόνα για καλύτερη παρατήρηση, αλλάζετε θέση από την Γή στον ήλιο και τανάπαλιν, το
μεγεθύνετε η το απομακρύνετε κ.α.).