Επιδοτήσεις και εγγυημένα κέρδη από τα σαλιγκάρια


Από τον Απρίλιο ανοίγει μία ευκαιρία χρηματοδότησης των ενδιαφερομένων που θέλουν να ασχοληθούν με την εκτροφή σαλιγκαριών


Από τον Απρίλιο ανοίγει μία ευκαιρία χρηματοδότησης των ενδιαφερομένων που θέλουν να ασχοληθούν με την εκτροφή σαλιγκαριών. Τον επόμενο μήνα ξεκινούν να «τρέχουν» οι προθεσμίες του καθεστώτος της Περιφερειακής Συνοχής μέσα από τον Επενδυτικό Νόμο.


Όσοι συμμετάσχουν μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από 15% μέχρι και 50%. Τα ποσοστά αυτά ενίσχυσης μπορούν να συνδυαστούν με την απευθείας επιχορήγηση, την επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και τη φορολογική απαλλαγή.


Οι «Επαγγελματικές Ευκαιρίες» παρουσιάζουν σήμερα έναν οδηγό για τα κίνητρα που παρέχει ο Επενδυτικός Νόμος, τις δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν, τις διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες αλλά και το εισόδημα που μπορεί να αποφέρει η ενασχόληση με την εκτροφή των σαλιγκαριών.


Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να επιδοτηθούν η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Ενισχύεται ακόμη η αγορά και η εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.


Πηγή: ethnos.gr