Εκλογικές συνεργασίες και… ανταλλαγές


Του ΣΑΤΙΡΙΚΟΥ για την εφημερίδα Ποντίκι.