ΚΑΠΕ: «Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη» στο Άργος


Το  Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας-ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου  ENNEREG με τίτλο «Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη», διοργανώνει εκδήλωση, το Σάββατο 10 Μαρτίου 2012, στις 17.30 το απόγευμα, στην αίθουσα του Eπιμελητηρίου Άργους.


Η ημερίδα στοχεύει στην ενημέρωση των δημοτικών και περιφερειακών Aρχών, καθώς και του συνόλου των θεσμικών φορέων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σχετικά με τις νέες τεχνολογίες ΑΠΕ και ΕΞΕ, την πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων και τα οφέλη που προκύπτουν για τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς από τη συμμετοχή τους σ’ αυτήν, τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα του έργου ENNEREG. Απευθύνεται σε εκπροσώπους της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, επιμελητήρια, συλλόγους επιστημόνων κ.ά.


Για την καλύτερη διοργάνωση της εκδήλωσης, θα σας παρακαλούσαμε να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχής σας έως τις 9/3/2012. Για αυτό, καθώς και για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στο ΚΑΠΕ, κα Δήμητρα Μηναδάκη, τηλέφωνο: 210-6603311, email: minadaki@cres.gr.