Πρωτοπόρος στην «πράσινη» αμπελουργία η εταιρεία Τσάνταλη


Η ανάγκη για ένα καλύτερο και καθαρότερο περιβάλλον ώθησε τις εταιρείες σχεδόν όλων των επαγγελματικών κλάδων να αναζητήσουν οικολογικές λύσεις. Στον κλάδο της αμπελουργίας, η οινοποιία Τσάνταλη, εξέφρασε τις περιβαλλοντικές της ανησυχίες αρχίζοντας πιλοτικά τις βιολογικές καλλιέργειες το 1996.


Έκτοτε, πολλά έχουν αλλάξει. Οι περιβαλλοντικές δράσεις της εταιρείας αυξήθηκαν σε θεαματικά επίπεδα και η ολοένα και πιο Πράσινη αμπελουργία είναι πλέον γεγονός!


Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά & δράσεις που αναδυκνείουν την εταιρεία Τσάνταλη πρωτοπόρο στην Πράσινη αμπελουργία είναι:


—IFS: Διεθνές πρότυπο διαχείρισης ποιότητας


Η εταιρεία Τσάνταλη εφαρμόζει από το 2007, με πιστοποίηση από την TUV NORD, το IFS, ένα διεθνές πρότυπο διαχείρισης ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, εγκεκριμένο από τον GFSI (παγκόσμια πρωτοβουλία για την ασφάλεια των τροφίμων). Η εφαρμογή του IFS έχει άμεσο αντίκτυπο:


Στο σεβασμό του περιβάλλοντος, με τον έλεγχο στη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων αλλά και στον τρόπο διαχείρισής τους, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, με τον αυστηρό έλεγχο για την αποτροπή χρήσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (GMO) και στην προστασία του περιβάλλοντος, με σαφείς οδηγίες για την διαχείριση και τη διάθεση των απορριμμάτων συσκευασίας κατά την παραγωγική διαδικασία.


—Οικολογική συσκευασία


Η επιλογή του υλικού συσκευασίας γίνεται με μεγάλη προσοχή και με βασικό γνώμονα το οικολογικό του αποτύπωμα. Χρησιμοποιούνται πλήρως ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας (γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο), ενώ σημαντικό μέρος αυτών προέρχεται από ανακυκλωμένη πρώτη ύλη (π.χ. φιάλες από ανακυκλωμένο γυαλί, κιβώτια από ανακυκλωμένο χαρτόνι).


Τα τελευταία χρόνια γίνονται εντατικές προσπάθειες για μείωση του όγκου των συσκευασιών, ενώ πολλές συσκευασίες (γυάλινες φιάλες, μεταλλικά πώματα, αλλά και δευτερεύοντα υλικά συσκευασίας) έχουν αντικατασταθεί από άλλες ελαφρύτερες. Η χρήση επαναχρησιμοποιούμενων φιαλών είναι ένα ακόμα βήμα στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων.


Η εταιρεία Τσάνταλη συμμετέχει ενεργά, από την αρχή, στην προσπάθεια της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης και καταβάλλει ανελλιπώς την ετήσια εισφορά που της αναλογεί. Η ανακύκλωση υποστηρίζεται ενεργά και μέσα στον χώρο της επιχείρησης με την συγκομιδή και διάθεση του άχρηστου υλικού (γυαλί, αλουμίνιο, χαρτί, ξύλο, πλαστικό, μπαταρίες) σε χώρους ανακύκλωσης, καθώς και με την χρήση ανακυκλωμένων αναλώσιμων (χαρτικά, γραφική ύλη).


Η εξοικονόμηση ενέργειας κατά την λειτουργία του οινοποιείου είναι ένας ακόμα στόχος της εταιρείας και η αντικατάσταση παλιών μηχανημάτων από νέα που θα μειώσουν τις ενεργειακές απώλειες είναι υπό εξέλιξη. Η χρήση πράσινων μορφών ενέργειας είναι το νέο μεγάλο στοίχημα της εταιρείας που φιλοδοξούμε να υλοποιήσουμε άμεσα.


Πεποίθηση της TSANTALI είναι πως η διάσωση του φυσικού μας περιβάλλοντος είναι αυτονόητη προϋπόθεση για την ίδια την ύπαρξη του πλανήτη μας και η πράσινη ανάπτυξη μονόδρομος.


—Βιολογική αμπελουργία


Πρόκειται για μορφή αμπελουργίας που απαγορεύει τη χρήση συνθετικών (μη φυσικών) προϊόντων λίπανσης και φυτοπροστασίας . Σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των αμπελώνων της εταιρείας Τσάνταλη σε Μαρώνεια, Άγιο Όρος και Χαλκιδική βρίσκεται σε πλήρες βιολογικό στάδιο, ενώ οι υπόλοιποι αμπελώνες βρίσκονται είτε σε μεταβατικό στάδιο, είτε στο στάδιο της εγκατάστασης.


—Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής και στην αμπελοκαλλιέργεια


Ουσιαστικά πρόκειται για μια μορφή εφαρμογής συστημάτων ποιότητας (ISO, IFS κ.α.) στην αμπελοκαλλιέργεια. Γίνεται δηλαδή μια πλήρης καταγραφή τόσο των επεμβάσεων όσο και των λόγων που οδηγούν σε αυτές διατηρώντας ταυτόχρονα την ιχνηλασιμότητα σε όλα τα στάδια.


Επιπλέον η εταιρεία Τσάνταλη δραστηριοποιείται ενεργά και στον τομέα των ερευνητικών προγραμμάτων προκειμένου να μελετήσει τις απεριόριστες δυνατότητες που υπάρχουν και να γνωρίσει νέους τομείς ανάπτυξης.


Πηγή: vivanews