Μεταλλαγμένα: η θέση της Ελλάδας

Ένα από τα σημαντικά θέματα του Συμβουλίου Περιβάλλοντος της ΕΕ την Παρασκευή ήταν και η προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας επί πρότασης Οδηγίας, με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα στα Κράτη Μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (μεταλλαγμένα) στο σύνολο ή μέρος της επικράτειάς τους.


Με το σημερινό καθεστώς, δημιουργείται συνεχώς έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της πλειοψηφίας των κρατών που αντιτίθενται στην καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και όσων την υποστηρίζουν, δεδομένης της ευκολίας με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει την έγκρισή τους που αφορά, πάντα, στο σύνολο της ΕΕ.


Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, «ο υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου, σε συνέπεια με την πάγια ελληνική θέση, υποστήριξε την πρόταση ».


Δυστυχώς, δεν συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων για την επίτευξη συμφωνίας, αν και η πλειοψηφία των χωρών δήλωσε πρόθυμη να συμφωνήσει ώστε να δοθεί λύση στην σημερινή αδιέξοδη κατάσταση.


Υπήρξαν όμως σαφείς ενδείξεις ότι κάποιες χώρες θα μπορούσαν να αποδεχθούν την πρόταση σε επόμενο χρόνο, εφόσον τους δοθεί η δυνατότητα περαιτέρω εξέτασης.


Tο θέμα θα επανέλθει στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Ιουνίου.


Πηγή: econews.gr