Διαδικτυακός οδηγός για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια!


Η ανάγκη για την δημιουργία του Panepistimiaedu.gr γεννήθηκε από την πεποίθηση πως η ελληνική σχολική κοινότητα και γενικότερα η ελληνική νεολαία κρύβει μια ανεξάντλητη πηγή δημιουργικότητας, χαρισματικότητας, ταλέντου και ευφυίας η οποία παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητη.


Η απουσία επαγγελματικού προσανατολισμου, καθοδήγησης ή οράματος σε συνδυασμό με την έλλειψη μιας ολοκληρωμένης, οργανωμένης και εύχρηστης πηγής πληροφόρησης για τους μαθητές οδηγεί στην διαιώνηση αν οχι γιγάντωση, μιας σειράς σοβαρών προβλημάτων που μαστίζουν την ελληνική κοινωνία, όπως η ανεργεία και η μειωμένη παραγωγικότητα.


Σε μια εποχή μάλιστα όπου επικρατούν δύσκολες συνθήκες στην αγορά εργασίας σε συνδυασμό με τον σκληρό ανταγωνισμό και τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για ακαδημαϊκή κατάρτιση, οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καλούνται να πάρουν μια πολυ σημαντική απόφαση που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την μετέπειτα επαγγελματική πορεία τους αλλά και πολλούς άλλους τομείς της προσωπικής τους ζωής. Χωρίς αμφιβολία η πλειοψηφία των υποψηφίων δεν ακολουθεί ουσιαστικά και αντικειμενικά κριτήρια επιλογής Πανεπιστημιακής Σχολής, καθώς η έλλειψη μιας ολοκληρομένης, οργανωμένης και εύχρηστης πηγής πληροφόρησης είναι εμφανής.


Στην προσπάθεια να γεφυρωθεί αυτό το κενό, το Panepistimiaedu.gr, ο απόλυτος διαδικτυακός οδηγός για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, σχεδιάστηκε για να προσφέρει την δυνατότητα στον χρήστη να έχει άμεση και εύκολη πρόσβαση στην πληροφόρηση σχετικά με όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) στην Ελλάδα.


O πρώτος ολοκληρωμένος διαδικτυακός οδηγός για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια είναι γεγονός. Η ύπαρξη της Βασικής και Σύνθετης Αναζήτησης σε συνδυασμό με την λειτουργία του Υπολογισμού του Γενικου Βαθμού Προσβασης και των Μορίων, παρέχουν στοχευμένη, αναλυτική, έγκυρη και αξιόπιστη πληροφόρηση και καθιστούν το Panepistimiaedu.gr τον καταλληλότερο οδηγό επιλογής της επωφελέστερης και ενδεικνυώμενης Πανεπιστημιακής Σχολης για κάθε υποψήφιο σπουδαστή.