Για ένα σακί πατάτες….


Ο Σατυρικός. Πηγή: topontiki.gr