Περιβαλλοντικό πρόγραμμα για το χωράφι και τον αγρότη

        


Ένα πρωτοποριακό περιβαλλοντικό πρόγραμμα σε αγρότες εφάρμοσε ο δήμος Λεβαδέων σε αγροτική περιοχή της Χαιρώνειας.
Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, οι αγρότες είχαν την δυνατότητα να ψεκάζουν με σωστό και φιλοπεριβαλλοντικό τρόπο τις καλλιέργειες, να έχουν στη διάθεσή τους κατάλληλα μηχανήματα και εξοπλισμό και να κάνουν σωστή χρήση του νερού. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2009 και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά.
Παρατηρήθηκε μείωση των υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων από το έδαφος και τις καλλιέργειες κατά 80% και υπήρχε μείωση των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στο αίμα των αγροτών.
Το πρόγραμμα EcoPest όπως ονομάζεται, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος LIFE.
“Τελικός στόχος του προγράμματος είναι η υποβολή προτάσεων προς τους αρμόδιους για την περιβαλλοντική και αγροτική πολιτική φορείς” ανέφερε στο Σκάι ο δήμαρχος Νίκος Παπαγγελής.


Πηγή: skai.gr