Μπαταρίες: νέο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών

                      


Με ομόφωνη απόφαση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)/ΥΠΕΚΑ εγκρίθηκε η ίδρυση και λειτουργία ενός νέου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών. Το νέο Σύστημα φέρει την επωνυμία Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ Re-Battery A.E.
και η εμβέλειά του είναι πανελλαδική.


Η έγκριση της ίδρυσης της Re-Battery A.E δημιουργεί νέα δεδομένα καθώς καταργεί την μέχρι πρότινος ισχύουσα μονοπωλιακή κατάσταση στο χώρο της οργάνωσης της εναλλακτικής διαχείρισης των συσσωρευτών.


Όλοι οι συντελεστές του κύκλου υπόχρεοι (εισαγωγείς και παραγωγοί), συλλέκτες, ανακυκλωτές, έχουν πλέον την ελευθερία και τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξουν αβίαστα το σύστημα με το οποίο θα συμβληθούν και θα συνεργαστούν, αξιολογώντας κάθε πτυχή αυτής της συνεργασίας και συμβάλλοντας πιο αποφασιστικά στην επίτευξη του εθνικού στόχου και της περιβαλλοντικής προστασίας.


Η Re-Battery Α.Ε. ανακοινώνει πως είναι δίπλα στον τεχνίτη/ηλεκτρολόγο/συνεργείο για να παρέχει πληροφορίες και εξυπηρέτηση για κάθε θέμα, νομικό, διαχειριστικό , οικονομικό, σχετικό με την διαχείριση / διάθεση των μεταχειρισμένων συσσωρευτών


Το νέο σύστημα στηρίζει τη στρατηγική του στους κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας προς όλους όσους συμβάλλονται με αυτό αλλά και προς την Πολιτεία και τους πολίτες-καταναλωτές.


Πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά και τους στόχους του νέου Συστήματος παρέχονται στην ιστοσελίδα www.re-battery.gr.


Πηγή: econews.gr