ΧΑΔΑ: 395 μη αποκαταστημένοι με τους 90 να λειτουργούν ακόμα


Για το πρόβλημα των ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) μίλησε ο υπουργός ΠΕΚΑ, Γ. Παπακωνσταντίνου, σε Διημερίδα με θέμα: «Ολοκληρωμένη και Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων».


Όπως ανέφερε ο κ. Παπακωνσταντίνου, το ΥΠΕΚΑ πρέπει να έχει και θέλει να έχει έναν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια υλοποίησης της μετάβασης προς την ολοκληρωμένη διαχείριση, σε συνεργασία πάντα με το συναρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών, τις Περιφέρειες και τους εμπλεκόμενους φορείς και ειδικότερα τους ΦΟΔΣΑ και την τοπική αυτοδιοίκηση.


Παράλληλα τόνισε ότι η εμπλοκή του ΥΠΕΚΑ δεν περιορίζεται στην εποπτεία του εγχειρήματος, μια εποπτεία που αναμφισβήτητα απορρέει από τη φύση του Υπουργείου ως Υπουργείου Περιβάλλοντος, αλλά επεκτείνεται στην ενεργό συμμετοχή και χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων, μέσω του ΕΠΠΕΡΑΑ.


Μιλώντας για τις προτεραιότητες του υπουργείου, ο κ. Παπακωνσταντίνου ανέφερε ότι χρονικά προέχει «η εξάλειψη της απαράδεκτης κατάστασης που δημιουργεί η λειτουργία και μη αποκατάσταση των έστω και σχετικά λίγων ΧΑΔΑ που εξακολουθούν να υπάρχουν».


Οι μη αποκαταστημένοι ΧΑΔΑ φτάνουν τους 395, με τους 90 να βρίσκονται ακόμα σε λειτουργία.


Όπως τόνισε ο κ. Παπακωνσταντίνου, κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ με τη συνδρομή στελεχών της ΜΟΔ κατάφερε να ενεργοποιήσει τους δικαιούχους Δήμους και Περιφέρειες να ανταποκριθούν με αιτήματα στη σχετική πρόσκληση του ΕΠΠΕΡΑΑ, ύψους 200 εκ ευρώ, και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην αξιολόγηση και ένταξη των προτάσεων.


«Ήδη έχει ενταχθεί το 90% των προτάσεων και μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαημέρου του Απριλίου θα ενταχθεί το σύνολο, που αντιστοιχεί σε 250 ΧΑΔΑ. Παράλληλα, η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Διαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ με στόχο την επιτάχυνση της ένταξης των προτάσεων για 145 ΧΑΔΑ που έχουν υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθούν στις Περιφέρειες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός ΠΕΚΑ.


«Μετά την ένταξη ακολουθεί φυσικά το κρίσιμο στάδιο της υλοποίησης. Στόχος μας είναι η υλοποίηση του κλεισίματος και αποκατάστασης των ΧΑΔΑ κατά το συντριπτικά μέγιστο ποσοστό της να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2012. Πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό, με ελάχιστες πιθανόν εξαιρέσεις που ουσιαστικά θα επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Για το σκοπό αυτό η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ σε συνεργασία με την ΜΟΔ και τη συνδρομή της Task Force έχει ήδη καταστρώσει ένα σχέδιο δράσης το οποίο στοχεύει στην επιτάχυνση των διαδικασιών, μέσω στενής παρακολούθησης αλλά και στήριξης των δικαιούχων με τη βοήθεια ειδικής ομάδας 15 περίπου στελεχών», κατέληξε ο κ. Παπακωνσταντίνου.


Πηγή: econews.gr