Πολεοδόμηση Περιοχής «Χάνδακα» Τ. Κ. Παραλίου Άστρους


ΙΣΤΟΡΙΚΟ


Το ΥΠΕΧΩΔΕ στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και της εφαρμογής του στη χώρα συνέταξε και προώθησε το 1995 δύο προγράμματα μελετών πολεοδόμησης.


Στα προγράμματα αυτά συμπεριελήφθηκε και η μελέτη πολεοδόμησης της Περιοχής «Χάνδακας» Παραλίου Άστρους εκτάσεως περίπου 220 στρεμμάτων και προυπολογισμού 15.360.000δρχ.


Η παραπάνω περιοχή πολεοδομήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1337/83 και είναι η περιοχή επέκτασης του Παραλίου Άστρους για Ά-Κατοικία κατ’ εφαρμογή του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.Η σύμβαση για την εν’ λόγω μελέτη υπογράφηκε το 1995 και ολοκληρώθηκε το 1996. Η διαδικασία και η οριστικοποίηση της εγκρίθηκε το 2001 με σχετικό ΠΔ, που υπογράφηκε από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κ.Στεφανόπουλο, με υπουργό ΠΕΧΩΔΕ τον Κ. Λαλιώτη. Δείτε εδώ το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα.


ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


Α)Το όριο των επεκτάσεων αντιστοιχεί στο προβλεπόμενο όριο της πόλης σύμφωνα με το ΓΠΣ Παραλίου Άστρους δηλ. μ’ αυτό του Κάμπου, όπου και προβλέπεται η χάραξη Περιφερειακού Δρόμου πλάτους 12 μέτρων!


Β)Πλατείες και ελεύθεροι χώροι πρασίνου χωροθετούνται διάσπαρτοι σ’ όλη την έκταση της πολεοδομικής μελέτης και καταλαμβάνουν έκταση 23 στρεμμάτων!


Γ)Οι κοινωφελείς χώροι καταλαμβάνουν έκταση 1,8 στρεμμάτων!


Δ)Οι χώροι στάθμευσης καταλαμβάνουν 2,7 στρέμματα!


Ε)Το οδικό δίκτυο καταλαμβάνει 67 στρέμματα!


Στ)Οι οικοδομίσιμοι χώροι 126 στρέμματα!


Από το ΓΠΣ δεν προτείνονται άλλοι χώροι πρόνοιας ή κοινωνικής υποδομής γιατί οι ανάγκες καλύπτονται από τις ήδη υπάρχουσες εξυπηρετήσεις εντός του παλαιού σχεδίου πόλης!


ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ


Μετά παρέλευση συνολικά 11 ετών από την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης (με το Παράλιο Άστρος να αναπτύσεται με όλα τα χαρακτηριστικά δομημένης πόλης, με υψηλές απαιτήσεις διαβίωσης, ιδιαίτερα τη παραθεριστική περίοδο) η εικόνα προόδου μετά την κύρωση και μη υλοποίηση της Πράξης Εφαρμογής είναι απογοητευτική:


Α)Η διαδικασία οριστικοποίησης των συνολικά αποδιδόμενων οικοδομίσιμων χώρων στους ενδιαφερόμενους με την εγγραφή τους στο Κτηματολόγιο/Υποθηκοφυλάκειο, εκκρεμεί.


Β)Ο Ορισμός Επιτροπής από τον Δήμο για τον καθορισμό αποζημίωσης επικειμένων, εκκρεμεί.


Γ)Οι ιδιοκτήτες παραμένουν όμηροι του Δήμου και υφίστανται ζημία, αφού στην ουσία δεν τους δίνεται καμία δυνατότητα αξιοποίησης των περιουσιακών τους στοιχείων (αδύνατη έκδοσης οικοδομικών αδειών ώς εκτός σχεδίου ή κατα παρέκλιση,αδύνατη γεωργική χρήσης κ.λ.π.).


Δ)Προβλεπόμενοι Κοινόχρηστοι Χώροι στο υφιστάμενο σχέδιο πόλεως καταργήθηκαν με αποφάσεις Δημοτικών Παραγόντων/Νομαρχών ή επιχειρείται σήμερα η κατάργησης όσων έχουν εναπομείνει, με το επιχείρημα πώς στην επέκταση προβλέπονται αρκετοί νέοι τέτοιοι χώροι!


Ε)Οι θέσεις στάθμευσης δεν διανοίγονται και τα προβλήματα κυκλοφορίας αντιμετωπίζονται αποσπασματικά με ενοικιάσεις χώρων και επιβάρυνση του προυπολογισμού του Δήμου.


Στ) Η εισφορά τέλος των υπόχρεων σε Γή και Χρήμα υπέρ του Δήμου για τις υποδομές σε δίκτυα, επίσης εκκρεμεί.


Πεταμένα λεφτά Φορολογούμενων σε Μελετητικά Γραφεία και Πολεοδομικές Μελέτες σε Ψυγεία επειδή δεν υπάρχει πολιτική βούληση; ή τα τοπικά συμφέροντα είναι τα πραγματικά κέντρα εξουσίας; Ή μήπως αυτά πηγαίνουν μαζί; 


Νίκος Δασκολιάς