4,3 Εκατ. Ευρώ για Περιβαλλοντικά Έργα & Τρεις Όροι για τις ΑΠΕ από το Δήμο Γόρτυνας!


 


Σε ρυθμούς πλήρους ενεργοποίησης κινείται το Περιφερειακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Στερεάς Ελλάδας, καθώς ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς υπέγραψε πρόσφατα τις εντάξεις πέντε νέων έργων περιβάλλοντος, που χρηματοδοτούνται με συνολικό προϋπολογισμό 4.297.451 ευρώ. Συγκεκριμένα πρόκειται για έργα που εμπίπτουν σε δύο μεγάλες κατηγορίες και ειδικότερα:


Στη διαχείριση απορριμμάτων…


«Επέκταση και αναβάθμιση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Θήβας», προϋπολογισμού 1.833.306 €, με σκοπό την αύξηση της χωρητικότητας και τη βελτίωση των υποδομών του ΧΥΤΑ, ο οποίος λειτουργεί και υποδέχεται τα απορρίμματα της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής και Κεντρικής Βοιωτίας.


«Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Ερέτριας», προϋπολογισμού 968.157 €, που περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού συμπίεσης και μεταφοράς των απορριμμάτων έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος και να αναβαθμιστούν οι συνθήκες μεταφοράς προς τον χώρο διάθεσης.


Στην ύδρευση, αποχέτευση και διαχείριση λυμάτων…


«Κατασκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και ομβρίων»του Δήμου Καρπενησίου, προϋπολογισμού 282.758 €, στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων σχεδίων των αστικών κέντρων της Στερεάς Ελλάδας.


 «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τοπικού Διαμερίσματος Μαριολάτας» του Δήμου Δελφών, προϋπολογισμού 431.730€, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών τροφοδοσίας πόσιμου νερού.


«Νέος καταθλιπτικός αγωγός από τελικό αντλιοστάσιο προς το Βιολογικό Καθαρισμό Καρύστου», προϋπολογισμού 781.500, που αποσκοπεί στην ασφαλή σύνδεση του δικτύου λυμάτων της Καρύστου με τη μονάδα επεξεργασίας και συντελεί στην άρση της περιβαλλοντικής όχλησης και στην αναβάθμιση της τουριστικής περιοχής.


«Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, υπογράφηκαν οι εντάξεις πέντε νέων έργων, που αφορούν τη διαχείριση νερών, λυμάτων και απορριμμάτων. Είναι βέβαια γνωστό πόσο πολύ χρήσιμα και αναγκαία είναι αυτά τα έργα και πόσο υψηλή προτεραιότητα έχουν στον προγραμματισμό της αυτοδιοίκησης. Γι΄αυτό κι εμείς στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας αξιολογούμε άμεσα τις προτάσεις και προχωρούμε στην ένταξή τους και στη δέσμευση των αντίστοιχων συγχρηματοδοτούμενων πόρων. Να τονίσουμε ότι το 2012 είναι μια χρονιά ιδιαίτερα δημιουργική για το ΕΣΠΑ και με την ενεργοποίηση όλων των φορέων και των δικαιούχων μπορεί να εξελιχθεί σε έναν πολύ αποδοτικό χρόνο για τις επιδόσεις της Στερεάς Ελλάδας στο πρόγραμμα. Επιδόσεις που δεν έχουν να κάνουν μόνο με αριθμούς, αλλά με πραγματική ανταπόκριση στις ανάγκες του τόπου και των πολιτών», σημείωσε σε δηλώσεις του ο Κλ. Περγαντάς.


 


Τρεις Όρους Θέτει για τις ΑΠΕ ο Δήμος Γόρτυνας


Τρεις όρους, η τήρηση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση ώστε ο δήμος Γόρτυνας να συναινέσει στηδημιουργία νέων μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή, έθεσε με δηλώσεις του ο δήμαρχος, Νίκος Σχοιναράκης.


Οι όροι αυτοί είναι:


1. Να είναι σύμφωνοι οι φορείς της Γόρτυνας και η τοπική κοινωνία.


2. Να τηρηθούν αυστηρά οι περιβαλλοντικές μελέτες και οι περιβαλλοντικοί όροι που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και να μην έχει επιπτώσεις στο οικοσύστημα η εγκατάσταση των ΑΠΕ.


3. Να συμμετάσχει κι ο δήμος ως μέτοχος, ώστε να έχει αντισταθμιστικά οικονομικά οφέλη. Για το λόγο αυτό μάλιστα πρόκειται να συσταθεί δημοτική επιχείρηση.


«Ο δήμος Γόρτυνας δεν πρόκειται να χαριστεί σε κανέναν επενδυτή, όπως κι αν λέγεται αυτός κι όποιες πολιτικές επιρροές κι αν έχει. Βάζουμε σε πρώτο πλάνο το καλό του τόπου και των δημοτών μας και δεν κάνουμε εκπτώσεις και υποχωρήσεις σε αυτό», τόνισε ο κ. Σχοιναράκης στις δηλώσεις του.