Ας επιδείξει το ανάλογο θάρρος ο Πρόεδρος και οι Τοπικοί Σύμβουλοι του Παραλίου Άστρους

                    


Η θαρραλέα πράξη, της παραίτησης του Πρόεδρου του Τοπικού Συμβουλίου της Καστάνιτσας, να επιδειχθεί και από τους Τοπικούς Συμβούλους, της πλειοψηφίας, της Τοπικής Κοινότητας του Παραλίου Άστρους, για τη κατάντια της πόλης μας. Τοιουτοτρόπως θα προσφέρουν τη μεγαλύτερη υπηρεσία στο τόπο μας.