Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη Μ.Παρασκευή και το Μ.Σάββατο στο Π. Άστρος

 « Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Παράλιο Άστρος Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ενόψει τέλεσης των ακολουθιών Επιταφίου και Αναστάσεως (Μ. Παρασκευή και Μ. Σάββατο) 2012»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1. Λαμβάνοντας υπόψη :
α. το υπ. αριθ. 3320/11-4-2012 έγγραφο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Αρκαδίας, σύμφωνα με το οποίο υποβάλλεται το αίτημα για λήψη εκτάκτων κυκλοφοριακών μέτρων στο Παράλιο Άστρος, για την ακώλυτη πραγματοποίηση των ακολουθιών του Επιταφίου (Μ. Παρασκευή 13-4-2012) και της Ανάστασης (Μ. Σάββατο 14-4-2012) από Αστυνομικής πλευράς, με παρέμβαση στην κυκλοφορία των πάσης φύσεως οχημάτων στις Δημοτικές οδούς: (1) Αγίου βασιλείου/ από ομώνυμο Ι. Ναό έως την Πλατεία Παρ. Άστρους, (2) Ανώνυμη οδός (συνέχεια οδού Ζαφειρόπουλου) μέχρι την είσοδο του χώρου στάθμευσης του λιμανιού Παρ. Άστρους, (3) Άργους, από τη συμβολή της με την οδό Β. Δουζένη έως την Πλατεία Παρ. Άστρους, (4) πεζόδρομο Ζαφειρόπουλου μέχρι τη συμβολή της με την οδό ψαρών και (5) Ψαρών
β. Την υπ. αριθ. 2517/1/30-α από 11-4-2012 αναφορά του Α. Τ. Παρ. Άστρους
γ. Την ανάγκη λήψης κυκλοφοριακών μέτρων στις προαναφερόμενες Δημοτικές οδούς, για την ακώλυτη πραγματοποίηση των ακολουθιών του Επιταφίου και της Ανάστασης, έτους 2012

2. Ιδόντες
– Και Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 2696/1999 ( Α-57) « Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»
– Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 εδ. α’ και β’ του Ν. 2800/2000 ( Α-41) .
– Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/91 ( Α-58) « Αρμοδιότητες Οργάνων και Υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης υπηρεσιών».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τις παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Παράλιο Άστρος Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Αρκαδίας, για την ακώλυτη πραγματοποίηση των ακολουθιών του Επιταφίου (Μ. Παρασκευή 13-4-2012) και της Ανάστασης (Μ. Σάββατο 14-4-2012) από Αστυνομικής πλευράς, ως ακολούθως:

Ø Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των πάσης φύσεως οχημάτων στις Δημοτικές οδούς: (1) Αγίου βασιλείου/από ομώνυμο Ι. Ναό έως την Πλατεία Παρ. Άστρους, (2) Ανώνυμη οδός (συνέχεια οδού Ζαφειρόπουλου) μέχρι την είσοδο του χώρου στάθμευσης του λιμανιού Παρ. Άστρους, (3) Άργους, από τη συμβολή της με την οδό Β. Δουζένη έως την Πλατεία Παρ. Άστρους, (4) πεζόδρομο Ζαφειρόπουλου μέχρι τη συμβολή της με την οδό ψαρών και (5) Ψαρών.
Ø
Απαγόρευση της κυκλοφορίας των πάσης φύσεως οχημάτων στις ίδιες ως άνω οδούς.
Ø Χρόνος ισχύος των ρυθμίσεων αυτών.
– Μ. Παρασκευή (13-4-2012), ώρες 17.00 – πέρατος ακολουθίας Επιταφίου
– Μ. Σάββατο (14-4-2012), ώρες 20.00 – πέρατος ακολουθίας Αναστάσεως.

2. Η κυκλοφορία των οχημάτων το εν λόγω χρονικό διάστημα, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών
3. Η Απόφαση αυτή ισχύει, αφού προηγούμενα δημοσιευθεί στον τοπικό ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) και τοποθετηθούν οι σχετικές προσωρινές πινακίδες σήμανσης ή πραγματοποιείται η ρύθμιση της κυκλοφορίας από τροχονόμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 7 του Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.).
4. Ο έλεγχος της κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Παρ. Άστρους, υπό την προϋπόθεση θα τοποθετηθεί από το Δήμο Παρ. Άστρους η προβλεπόμενη σήμανση
5. Οι παραβάτες της παρούσας, η εκτέλεση της οποίας ανατίθεται στους Αστυνομικούς, διώκονται και τιμωρούνται με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Πηγή: arcadiaportal.gr