Ζημίες δεκάδων δισ. ευρώ έφερε στις ελληνικές τράπεζες το PSI (κούρεμα)


Σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι ζημίες που καταγράφουν οι τράπεζες λόγω της συμμετοχής τους στο «κούρεμα» του ελληνικού χρέους, όπως αυτές αποτυπώνονται στα προσωρινά αποτελέσματα της χρήσης του 2011 που δημοσιεύουν σήμερα, Παρασκευή.
Αντιπροσωπευτικά δείγματα τα αποτελέσματα των:
Εθνική, Alpha, Attica, Eurobank, Πειραιώς που καταγράφουν σημαντικές ζημιές λόγω της συμμετοχής τους στο PSI. Στα αποτελέσματα αυτά δεν αποτυπώνονται οι υποαξίες βάσει της έκθεσης της Blackrock για τα επισφαλή τους δάνεια, που θα ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες.


Παρά τις ζημιές-μαμούθ πάντως, δεν συντρέχει κανένας κίνδυνος για τις τράπεζες και τους καταθέτες, καθώς το ήδη το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει στείλει τις απαιτούμενες βεβαιώσεις, ενώ ήδη έχει στο «οπλοστάσιο» του 25 δισ. ευρώ προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες της ανακεφαλαιοποίησης.


Αναλυτές εκτιμούν ότι οι συνολικές ζημιές για το τραπεζικό σύστημα, από το PSI και την Blackrock, ενδεχομένως να ξεπεράσουν τα 40 δισ. ευρώ, ενώ το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που έλαβε τα ομόλογα του EFSF ύψους 25 δισ. ευρώ, θα καλύψει ή θα εγγυηθεί τις απαιτούμενες αυξήσεις κεφαλαίου με βάση τα αποτελέσματα που θα ανακοινωθούν.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τις εγγυήσεις του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ότι το Ταμείο θα χορηγεί βεβαίωση μόνο σε όσες τράπεζες κριθούν βιώσιμες από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Οι αναλυτές περιμένουν να ακούσουν από τις διοικήσεις των τραπεζών συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης που θα προκύψουν ξεχωριστά για κάθε μία.
Πάντως, εάν δεν ξεκαθαρίσει ο τρόπος φορολογικής και λογιστικής αντιμετώπισης των ζημιών από το «κούρεμα», δεν είναι δυνατή η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων -καθώς ανάλογα με τις τελικές αποφάσεις οι κεφαλαιακές ανάγκες, είναι δυνατόν να υποχωρήσουν έως και κατά 13 δισ. ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση, οι ζημιές θα καλυφθούν σε δόσεις, μετά τη διαφαινόμενη αναβολή της οριστικοποίησης των όρων της ανακεφαλαιοποίησης.


Για τον οριστικό προσδιορισμό των κεφαλαιακών αναγκών θα πρέπει να συμφωνηθούν οι όροι αποτύπωσης των ζημιών από το PSI και η Τράπεζα της Ελλάδος να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα της έκθεσης της Blackrock για τα επισφαλή δάνεια, τα οποία έχει επεξεργαστεί.


Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να εκδοθεί απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία θα καθορίζονται κάποιοι από τους όρους της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.


Ειδικότερα, αναμένεται να ξεκαθαρίσει το θέμα της αντιστάθμισης μέρους των ζημιών μέσω της αναβαλλόμενης φορολογίας και της παροχής εγγυήσεων προς τις τράπεζες από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την κάλυψη μέρους των απωλειών του PSI. Οι εγγυήσεις αυτές αναμένεται να ελαφρύνουν την απαιτούμενη ανακεφαλαιοποίηση κατά 8 δισ. ευρώ.


Με βάση αυτά, οι τράπεζες θα κληθούν να λάβουν επιπρόσθετες προβλέψεις, εφόσον αυτές που θα εγγράψουν στα αποτελέσματα του 2011 δεν είναι επαρκείς.


Πηγή: ΔΟΛ