Επτά Προτάσεις για το «Πράσινο Ταμείο»


Την υποβολή επτά προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015» του Πράσινου Ταμείου ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο Δυτικής Αχαΐας κατά την τελευταία του συνεδρίαση της Δευτέρας 28 Μαΐου 2012. 


Οι προτάσεις του δήμου,συνολικού προϋπολογισμού 516.600,00 ευρώ, υποβλήθηκαν στα πλαίσια της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 1293/2-5-2012 (κωδικός 12/2012/Δ) και ειδικότερα στους άξονες προτεραιότητας 2 («Αναβάθμιση αστικών υποδομών») και 3 («Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος») και αφορούν ουσιαστικά στη βελτίωση του αστικού εξοπλισμού του Δήμου με την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών, σημάτων οδικής κυκλοφορίας, κάδων απορριμμάτων και κάδων ανακύκλωσης, σκιάστρων και παγκακιών, καθώς και ενεργειακών λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων.


Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για να υλοποιηθούν αισθητικές και λειτουργικές παρεμβάσεις στην Κάτω Αχαΐα και να αναδειχτεί η φυσιογνωμία της έδρας του Δήμου. Τα αναμενόμενα οφέλη των προτάσεων που καταθέσαμε εστιάζονται στη βελτίωση του αστικού εξοπλισμού και του εξοπλισμού διαχείρισης των απορριμμάτων, μέσω των οποίων εξυπηρετούνται οι ιδιαίτερες ανάγκες των δημοτών και βελτιώνονται οι συνθήκες της ποιότητας ζωής τους. Επίσης, συμβάλουν στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του αστικού χώρου δημιουργώντας τις αναγκαίες προϋποθέσεις που θα καταστήσουν την πόλη ελκυστική στους κατοίκους, τους τουρίστες και τους επενδυτές.


»Οι προτεινόμενες πράξεις βρίσκονται σε συνέργεια με το έργο “Ανάπλαση ιστορικού και εμπορικού κέντρου στην Κάτω Αχαΐα και δημιουργία πολλαπλών υποδομών”, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και χρηματοδοτείται από το Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας, οι οποίες θα βελτιώσουν και θα πολλαπλασιάσουν τα αποτελέσματα του υπό εξέλιξη έργου και συμπληρωματικά θα συνδράμουν προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης του περιβάλλοντος, της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ανάπτυξης που θα καταστήσουν το Δήμο μας ελκυστικότερο».


Ως γνωστόν, το Πράσινο Ταμείο αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που ιδρύθηκε με το ν. 3889/2010 και αποτελεί συνέχεια του «Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.)». Σκοπός του είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος με τη διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και την εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος.