Η «Πράσινη Οικονομία» το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος


Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ το 1972, για να θυμίζει σε όλους την προστιθέμενη αξία για την ανθρωπότητα και το μέλλον του πλανήτη της Διάσκεψης της Στοκχόλμης για το Ανθρώπινο Περιβάλλον.


Έκτοτε γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου.


Το 2012 αποτελεί χρονιά ορόσημο καθώς γιορτάζεται η 40ή επέτειος από την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος και κυρίως γιατί οι ηγέτες του κόσμου θα συναντηθούν για άλλη μια φορά στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ρίο 20+), μια εικοσαετία μετά την ιστορική Σύνοδο Κορυφής της Γης το 1992, μια εικοσαετία διεθνούς δράσης για την προώθηση των τριών πυλώνων της βιώσιμης ανάπτυξης (κοινωνία, οικονομία, περιβάλλον).


Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος του 2012 είναι «Πράσινη Οικονομία: Μήπως σε περιλαμβάνει;»


Σύμφωνα με τον ορισμό του ΟΗΕ, Πράσινη Οικονομία είναι η αειφόρος διαχείριση των κοινών πόρων που οδηγεί στη σταθερή βελτίωση της ανθρώπινης ευημερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης και που μειώνει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και τις οικολογικές ελλείψεις.


Η Πράσινη Οικονομία δεν αποτελεί ένα νεολογισμό που προωθείται από τη διεθνή κοινότητα. Αντιθέτως, αποτελεί έναν τρόπο ζωής που στηρίζεται στο χρέος μας να παραδώσουμε στην επόμενη γενεά τουλάχιστον τους κοινούς πόρους που μας κληροδότησε η προηγούμενη.


Η έννοια της Πράσινης Οικονομίας θεωρείται από πολλούς περίπλοκη και η εφαρμογή της πολυτέλεια. Στην πραγματικότητα η Πράσινη Οικονομία έχει εφαρμογή παντού γύρω μας και μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε στην προώθησή της.


Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προωθεί μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική για την επίτευξη της πράσινης οικονομίας, μέσα από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και τομέων που αφορούν μεταξύ άλλων την κλιματική αλλαγή, το φυσικό περιβάλλον, τα δάση και τη βιοποικιλότητα, τους υδάτινους πόρους, τα απόβλητα, την ενέργεια, τη βιομηχανική επικινδυνότητα, το αστικό περιβάλλον και τα κτίρια.


Στην προσπάθεια αυτή, η πολιτεία χρειάζεται όλους να εργαστούμε συλλογικά για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση των πόρων, ώστε να καταφέρουμε να παραδώσουμε στην επόμενη γενιά μια καλύτερη ποιότητα περιβάλλοντος και τουλάχιστον τους πόρους που κληρονομήσαμε από την προηγούμενη.


Όταν βλέπουμε ή βιώνουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, είναι εύκολο να κατηγορούμε τους άλλους:


– τις κυβερνήσεις που δεν έχουν ως πρώτη προτεραιότητα την περιβαλλοντική πολιτική


– τις βιομηχανίες για την αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου


– τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για τη μη αποτελεσματική άσκηση πίεσης για το περιβάλλον


– το διπλανό πολίτη για τη μη ανάληψη δράσης.


Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος είναι η ημέρα για βάλουμε στην άκρη τις διαφορές μας και να γιορτάσουμε τα επιτεύγματα που έχουμε όλοι μαζί πετύχει για την προστασία του περιβάλλοντος.


Πηγή: ΥΠΕΚΑ