Μονή Ζωοδόχου Πηγής «Άρωμα» (Χάραδρος Κυνουρίας)

(Σύνδεση με τα προηγούμενα…)

Χάραδρος

Από την επίσκεψη αυτή -το 1970- μας μένει ο ωραίος καλοκαιριάτικος περίπατος, σε βολικό βουνίσιο μονοπάτι, μία ώρα πάνω στη νότια πλαγιά της Κουμαρόραχης, και κατά τα νότια του χωριού Χάραδρου. Γιατί εκεί, στην πλαγιά «Άρμαν» (= Άρωμα), όπως μας την είπε στα Τσακώνικα ο συνοδός μας, και κάτω από μεγάλα βράχια, τις «Μεγάλες Τρούπες», διακρίναμε σε ένα μικρό, δεντρωμένο ύψωμα, ότι απόμεινε από τη Ζωοδόχο Πηγή: πιο σωστά, ότι δεν απόμεινε από τη Μονή με το πιο ποιητικό προσωνύμιο «Άρωμα»…συνέχεια