Δήμος Βόρειας Κυνουρίας: Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού στη καθαριότητα


Για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών και αυξημένων αναγκών καθαριότητας που επιφέρει η θερινή περίοδος, στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας. Για να ενημερωθείτε αναλυτικά πατήστε εδώ.