Στο «Εξοικονομώ ΙΙ» ο Δήμος Ναυπλιέων


Την ένταξη του Δήμου Ναυπλιέων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ ΙΙ» ενέκρινε στην τελευταία του συνεδρίαση, πριν από τις εθνικές εκλογές, το δημοτικό συμβούλιο της πόλης. 


Στο πρόγραμμα αυτό θα ενταχθούν τα δημοτικά σχολεία Ν. Τίρυνθας και Ανυφίου καθώς και το Γυμνάσιο Δρεπάνου. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 400.000 ευρώ. Οι προτάσεις που θα ενταχθούν θα χρηματοδοτηθούν κατά 70% από τους πόρους του Προγράμματος και κατά 30% από την ίδια συμμετοχή του δήμου.


Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ ΙΙ» αφορά στην εφαρμογή δράσεων και καλών πρακτικών για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά τουλάχιστον 25%.


Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα πρέπει να κατατεθούν οι προτάσεις των Δήμων για συμμετοχή στο πρόγραμμα “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ” για χρηματοδότηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας συνολικού προϋπολογισμού 107εκατ. ευρώ.


Οι παρεμβάσεις αφορούν τους άξονες:


Α. Παρεμβάσεις σε κτίρια και υποδομές (ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους, ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων, αναβάθμιση του συστήματος φυσικού τεχνητού φωτισμού και εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης) και


Β. Υποστηρικτικές και λοιπές δράσεις (υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, τεχνικές μελέτες, μελέτες ενεργειακής απόδοσης, ενεργειακές επιθεωρήσεις και δράσεις δημοσιότητας).


Ο μέγιστος επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης για κάθε Δήμο έχει ως εξής:


–  για Δήμους με πληθυσμό 1-10.000 κατοίκους, π/υ έως 200.000 ευρώ


– για Δήμους με πληθυσμό 10.001 -45.000 κατοίκους, π/υ έως 400.000 ευρώ


– για Δήμους με πληθυσμό 45.001-90.000 κατοίκους, π/υ έως 600.000 ευρώ


– για Δήμους με πληθυσμό 90.001-150.000 κατοίκους, π/υ έως 800.000 ευρώ


– για Δήμους με πληθυσμό 150.001-300.000 κατοίκους, π/υ έως 1.500.000 ευρώ


– για Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από 300.001 κατοίκους, π/υ έως 3.000.000 ευρώ