Η 30η Ιουνίου και τα πρόστιμα για τις χωματερές


Η 30η Ιουνίου πέρασε, ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας θα αρχίσει να πληρώνει πρόστιμα για την «ανεξέλεγκτη» χωματερή Νο 485 (του Τάνου)? ή ισχύει η δήλωση Ραγκούση? πάντως ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι δηλώσεις του Προέδρου της ΠΕΔ Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα.


Ηθικό Δίδαγμα: «Εμού θανόντος γαία (περιβάλλον) πυρί μειχθήτω» Πανάρκης ο αινιγματοποιός.