Ψηφιακή Τουριστική Προβολή!


«XposeZante» είναι ο τίτλος,  του καινοτόμου πληροφοριακού συστήματος, τουριστικής προβολής της Ζακύνθου, για το οποίο ο δήμος του νησιού υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος«Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» στον άξονα 06 « Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 


 Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης, η οποία συνοδεύεται από πλήρη και εγκεκριμένη μελέτη,  ανέρχεται σε 285.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).


Το «XposeZante» αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα  ικανό να καταγράφει, να προβάλλει και να διαχειρίζεται  το ζακυνθινό τουριστικό  προϊόν.


Αξιοποιεί τεχνολογικά εξελιγμένα δεδομένα και λογισμικά υποστηριζόμενα από τον κατάλληλο εξοπλισμό υποδομής, με σκοπό την μεγάλη αύξηση της προβολής,  αλλά και της ουσιαστικής παροχής υπηρεσίας με τον χρήστη / ενδιαφερόμενο / επισκέπτη / τουρίστα.


Αναλυτικότερα :


Το σύστημα αφορά στην προβολή των προσφερόμενων τουριστικών και πολιτιστικών υπηρεσιών συνδεδεμένων με τον τουρισμό, αλλά και άλλων πόρων του Δήμου οι οποίοι είναι διαθέσιμοι (όπως πχ οι περιβαλλοντικοί).


Θα υλοποιηθεί ψηφιακά διαδικτυακή πύλη, θα αναπτυχθούν εφαρμογές οι οποίες θα αναπαριστούν ψηφιακά τον Τόπο, και θα παρέχουν υπηρεσίες περιήγησης.


 Η  κατασκευή του συστήματος, θα στηρίζεται κυρίως στη χρήση ψηφιακών χωρικών και περιγραφικών δεδομένων, στην χρήση εργαλείων GIS (Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών), καθώς και στην αξιοποίηση σχετικών υφιστάμενων διαδικτυακών τόπων μέσω διασύνδεσης.


Το σύστημα αποτελείται από λογισμικό, εξειδικευμένες υπηρεσίες, εξοπλισμό (σε μικρή κλίμακα), χαρτογραφικά και άλλης φύσης δεδομένα.


Στόχος του, δεν είναι μόνο η παροχή ποιοτικών πληροφοριών στον ενδιαφερόμενο αλλά και η συνεχής προσέλκυση νέων ενδιαφερόμενων  (τουρίστες και επισκέπτες) από την Ελλάδα και το εξωτερικό.


Αυτό θα επιτυγχάνεται και στη δημιουργία προϋποθέσεων (μέσω του Συστήματος) επαφής με συλλόγους, οργανωμένους φορείς, ταξιδιωτικά γραφεία από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που προτίθενται να αξιοποιήσουν το τουριστικό  Προϊόν της Ζακύνθου.


Παράλληλα, θα υποστηρίζει την εισαγωγή, την ενημέρωση και τη δημιουργία της σχετικής πληροφορίας από τον διαχειριστή του (Δήμος) ώστε το προϊόν να μπορεί να παραμένει επικαιροποιημένο.


 Η πληροφορία (είτε περιγραφική είτε γεωχωρική) θα διαχέεται με όλα τα σύγχρονα μέσα (διαδικτυακά, εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, φορητές συσκευές και μέσα τηλεφωνίας,) ενώ παράλληλα θα υποστηριχθεί η ανάγκη για την δημιουργία και εκμετάλλευση παραδοσιακών εργαλείων προβολής (π.χ. έντυποι χάρτες).
Επιπλέον, το ψηφιακό σύστημα, αν και θα έχει ως πρωταρχικό στόχο την Τουριστική προβολή, δεν παύει να είναι ένα εργαλείο του οποίου η δυνατότητα εκμετάλλευσης δεν περιορίζεται σε αυτόν.


 Όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, και τα εξαγόμενα είναι ικανά να συμβάλλουν στην καλύτερη οργάνωση αντικειμένων και στον καλύτερο συντονισμό ενεργειών και άλλων τομέων δράσεων του Δήμου (έργα υποδομής, περιβάλλον, φυσικές καταστροφές – π.χ. πυρκαγιές – κλπ)


Πρόκειται για  ένα σύστημα αποτελούμενο από:
•Εξοπλισμό (σε μικρή κλίμακα),
•Γεωχωρική Πληροφορία (δισδιάστατη και τρισδιάστατη)
•Ψηφιακούς χάρτες,
•Ιστορικά δεδομένα Πόλης
•Βάση Δεδομένων τουριστικού προϊόντος,
•Υπηρεσίες Διαχείρισης τουριστικού περιεχομένου,
•Διαδικτυακή Πύλη Ψηφιακών Υπηρεσιών για τη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το κοινό και τους επαγγελματίες


Ενδεικτικά θα ενσωματωθούν οι εξής κατηγορίες που αφορούν σε τουριστικές υποδομές, όπως:


-παροχές καταλύματος (π.χ. ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια)
-παροχές εστίασης (π.χ. εστιατόρια, καφέ, μπαρ),
-διασκέδαση-ψυχαγωγία (κινηματογράφοι, θέατρα)
-δημόσια/ δημοτική συγκοινωνία
-υπηρεσίες ενοικίασης μέσου μεταφοράς (οδικό δίκτυο, ακτοπλοϊκό δίκτυο)
-τουριστικά γραφεία
-τουριστικές επιχειρήσεις
-μουσεία
-αξιοθέατα πολιτιστικής κληρονομιάς (π.χ. αρχαιολογικοί-ιστορικοί χώροι, θρησκευτικοί χώροι)
-περιοχές φυσικού κάλλους (π.χ. παραλίες, δάση)
-υποδομές αθλητισμού-αναψυχής,
-υπηρεσίες υγείας (π.χ. νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ιατρεία, φαρμακεία) κ.ά


Υπάρχει επίσης ο τομέας υποστήριξης ο οποίος θα λειτουργεί εσωτερικά στο Δήμο.
Όλες οι λειτουργίες που θα είναι συνδεδεμένες με την επεξεργασία και την επικαιροποίηση των δεδομένων του συστήματος, θα υλοποιηθούν με τη χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα (
open source) προσφέροντας σε όλους του χρήστες τη δυνατότητα (διαβαθμισμένης ανάλογα με το είδος του χρήστη) πρόσβασης για την ενημέρωση του Προϊόντος τους.


Τη βάση της υποδομής για τα ανωτέρω θα αποτελούν τα χωρικά δεδομένα του Δήμου τα οποία ήδη έχει στη διάθεσή του θα αξιοποιηθούν και στον σημαντικό τομέα του Τουρισμού. Βασικά, αλλά όχι περιοριστικά, τα Δεδομένα του Δήμου τα οποία θα αξιοποιηθούν είναι οι Αεροφωτογραφίες του 07/2011, το ψηφιακό μοντέλου εδάφους (τρισδιάστατο ανάγλυφο) το οποίο προέκυψε με τη χρήση των παραπάνω αεροφωτογραφιών αλλά και χάριν στον ειδικό τρόπο υλοποίησης των λήψεων.


Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική και ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος εγγυάται ότι μετά την αρχική μαζική εισαγωγή και μετάπτωση δεδομένων, η συνεχής επικαιροποίηση του δεν απαιτεί ιδιαίτερα μεγάλο κόστος. Με την οικονομική και εύκολη επικαιροποίηση των δεδομένων, το σύστημα συναντά τις ανάγκες του «σήμερα» αλλά και τις ανάγκες μελλοντικών διαχειριστών και χρηστών.