Η κρίση «κόβει» κινητά και σταθερά


Η κρίση αναγκάζει τους Έλληνες να κόψουν τις συνδέσεις των κινητών τους, αλλά και των σταθερών τηλεφώνων. Σύμφωνα με στοιχεία από το Ευρωβαρόμετρο το 84% των ερωτηθέντων, ανέφερε ότι περιορίζει τη διάρκεια χρήσης των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας λόγω κόστους. Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο στην Ε.Ε. των 27, έχοντας δεύτερη τη Βουλγαρία (82%).


Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία το ποσοστό των ελληνικών νοικοκυριών που χρησιμοποιεί τηλεφωνική σύνδεση τόσο σταθερού όσο και κινητού, διαμορφώθηκε τον Δεκέμβριο του 2011 στο 72% και εμφανίζεται κατά 10 μονάδες μικρότερο απ’ ότι εννέα μήνες πριν.


Πηγή: enikos.gr