Και ο κολιός ποτέ τον Αύγουστο!


«Κάθε πράγµα στον καιρό του και ο κολιός τον Αύγουστο», λέει ο λαός και είναι ίσως από τις ελάχιστες φορές που οι παροιµίες κάνουν λάθος. Όπως επισηµαίνει η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς, σε αντίθεση µε όσα πιστεύουµε µέχρι σήµερα, δεν πρέπει να καταναλώνουµε κολιό τον Αύγουστο, αφού τότε είναι η περίοδος αναπαραγωγής του και η αλίευση και κατανάλωση ψαριών σε λάθος εποχή είναι από τους βασικούς λόγους µείωσης των ιχθυαποθεµάτων στις ελληνικές θάλασσες. Το WWF Ελλάς ξεκίνησε εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την υπεύθυνη κατανάλωση ψαριών και στο πλαίσιο αυτό δηµιούργησε κι ένα εύχρηστο εργαλείο µε συµβουλές και προτάσεις για τους καταναλωτές. Στο «Fishtips» παρουσιάζονται κάποια από τα πιο εµπορικά ελληνικά ψάρια, τα ελάχιστα επιτρεπόµενα µεγέθη προς κατανάλωση, όπως αυτά ορίζονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία, και η εποχή αναπαραγωγής τους (όπως αυτή προκύπτει από στοιχεία του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας). Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 82% των ιχθυοαποθεµάτων στη Μεσόγειο είναι υπεραλιευµένο. Στην Ελλάδα πολλά είδη ψαριών και θαλάσσιων οργανισµών έχουν υπεραλιευθεί, µε αποτέλεσµα σε µερικές περιπτώσεις να έχουν µειωθεί σε τέτοιο βαθµό, ώστε να µην µπορούν πλέον να αναπαραχθούν και να διατηρήσουν τους πληθυσµούς τους σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ένα από τα βασικά προβλήµατα είναι η αλίευση ψαριών κατά την περίοδο αναπαραγωγής τους, όταν αυτά είναι «αυγωµένα» και δεν έχουν προλάβει να γεννήσουν, αλλά και νεαρών ψαριών που δεν έχουν προλάβει ακόµα να αναπαραχθούν. Επίσης, κάποια είδη, όπως η γόπα και ο σαργός, αλλάζουν φύλο στην πορεία της ζωής τους, οπότε είναι εξαιρετικά σηµαντικό να ωριµάσουν για να αναπαράγονται οι πληθυσµοί τους. Οι βασικές συµβουλές προς τους λάτρεις του ελληνικού ψαριού, όπως αυτές παρουσιάζονται στο «Fishtips» του WWF Ελλάς, είναι οι εξής:


– Αποφεύγουμε την κατανάλωση νεαρών ψαριών και αλιευμάτων κάτω από το επιτρεπόμενο μέγεθος.


– Αποφεύγουμε την κατανάλωση ψαριών κατά την εποχή της αναπαραγωγής τους.


– Αποφεύγουμε την κατανάλωση προστατευόμενων (και άρα παράνομων) και απειλούμενων ειδών θαλάσσιων οργανισμών.


Πολιτική στρουθοκαμήλου


Όπως επισημαίνει η Greenpeace, που προωθεί εκστρατεία για την αλλαγή της ευρωπαϊκής αλιευτικής πολιτικής, τη στιγμή που η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι στα επόμενα 10 χρόνια το 60% των αλιέων θα χάσει τη δουλειά του, με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις να παρατηρούνται στον τομέα της παράκτιας αλιείας, την ίδια ώρα στο παρασκήνιο προωθούνται μέτρα για την πλουσιοπάροχη επιδότηση «μίας άπληστης και καταστροφικής βιομηχανίας, που θα υποθηκεύσει το μέλλον της ευρωπαϊκής και κατ’ επέκταση της ελληνικής αλιείας και οικονομίας. Πρόκειται δηλαδή για μια βαθιά περιβαλλοντική, οικονομική και κατ’ επέκταση κοινωνική κρίση, η οποία επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν συνδέσει τη ζωή τους με τη θάλασσα. Και η Ελλάδα, δυστυχώς, δεν αποτελεί εξαίρεση». Η διεθνής περιβαλλοντική οργάνωση ζητά και από τη χώρα μας πρωτοβουλίες, όπως να προχωρήσει άμεσα στη δημιουργία θαλάσσιου καταφυγίου στις Βόρειες Κυκλάδες με πρώτο βήμα την παύση της καταστροφικής μέσης αλιείας (μηχανότρατες και γρι-γρι) στην περιοχή και να στηρίξει τη χάραξη μιας ευρωπαϊκής πολιτικής για την αλιεία (Κοινή Αλιευτική Πολιτική-ΚΑλΠ), η οποία θα στοχεύει στην αποτελεσματική προστασία των αλιευτικών μας πόρων μέσα από τον περιορισμό των καταστροφικών αλιευτικών μεθόδων και την προώθηση επιλεκτικών, χαμηλής έντασης, μη καταστροφικών πρακτικών.


Πηγή: topontiki.gr