Ξεκινούν εργασίες βελτίωσης του επαρχιακού δρόμου Περδικόβρυση – Στόλος


Υπογράφτηκε το εργολαβικό συμφωνητικό ανάμεσα σε Περιφέρεια και ανάδοχο για το έργο συντήρησης και βελτίωσης του επαρχιακού δρόμου Περδικόβρυση – Στόλος, με τους όρους της μελέτης δημοπράτησης και αντί του ποσού των εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων επτά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (193.807,55 €).


Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου, ορίζεται σε ε ν ε ν η ν τ α (90) ημερολογιακές ημέρες, από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης (από τις 18 Ιουλίου).Προβολή μεγαλύτερου χάρτη


Περδικόβρυση-Στόλος


Πηγή: kalimeraarkadia.gr