Η ημέρα σε φωτογραφίες (26 Ιουλίου 2012)


Παιδί βουτά σε ποτάμι της Βραζιλίας


.. Συνέχεια ..