Πράσινο Φως σε Σχέδιο Πρόληψης Πυρκαγιών

Συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης- Πρόληψης Δασικών Πυρκαγιών οφείλουν να εξασφαλίσουν ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας και ο Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα-Υγρότοπου Μουστού στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου LIFE ‘‘FOREST CITIES’’. Το εν λόγω έργο αναφέρεται στην προστασία των δασών από ενδεχόμενες πυρκαγιές και αφορά στην ενδυνάμωση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα της πρόληψης δασικών πυρκαγιών με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Στο έργο, εκτός του Δήμου Ηλιούπολης συμμετέχουν ως εταίροι, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πολυτεχνείο Κρήτης και ο Δήμος Σερρών καθώς και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής με ρόλο συντονιστή για το έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερα, για την εκπόνηση του Σχεδίου που εκπονήθηκε από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έγινε χρήση των τελευταίων τεχνολογιών γεωπληροφορικής (GIS) τόσο για την ανάλυση των παραμέτρων σχεδιασμού – πρόληψης όσο και για την ανάλυση κινδύνου. Σημειώνεται ότι στον σχεδιασμό της αντιπυρικής δράσης γίνεται χρήση του Δυναμικού Συστήματος εκτίμησης κινδύνου δασικής πυρκαγιάς (DFF RISK ΤΟΟL) που αναπτύχθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης με το οποίο δημιουργείται χάρτης εκτίμησης κινδύνου πυρκαγιάς (χάρτης επικινδυνότητας) σε τοπικό επίπεδο. Το Σχέδιο καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να βελτιωθεί αποτελεσματικά η πρόληψη δασικής πυρκαγιάς στο τμήμα του Υμηττού που διοικητικά ανήκει στον Δήμο.

Δράση που μπορεί να επεκταθεί και στο Δήμο μας………