Δόθηκε έπαινος στο αρχαίο τείχος της Νισύρου


Εισαγωγικό σημείωμα: Η επόμενη βράβευση από την οργάνωση «Europa Nostra» (βλέπε παρακάτω), θα γίνει για την συντήρηση και ανάδειξη του Κάστρου των Ζαφειρόπουλων, το οποίο βάσει των εξαγγελιών!!! έχει μπει στο ΕΣΠΑ από το Μάρτιο, άλλωστε ο καθένας μπορεί να δει, όταν το επισκέπτεται, τα συνεργεία των αναστηλωτών!!!


Η ευρωπαϊκή μη κυβερνητική οργάνωση για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς «Europa Nostra», απένειμε έπαινο που αφορά το έργο της αποκατάστασης, διαμόρφωσης και ανάδειξης του αρχαίου τείχους της Νισύρου.


Η απονομή θα γίνει από τον αντιπρόεδρο της Europa Nostra και ιδρυτή της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Κώστα Καρρά.


Το βραβείο πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Europa Nostra» αναδεικνύει τα καλύτερα έργα διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη. Το αναστηλωτικό έργο του αρχαίου τείχους της Νισύρου τιμήθηκε το 2010 από τη «Europa Nostra», στην κατηγορία «Συντήρηση».


Στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνεται αναφορά στην «εξαιρετική ποιότητα της αναστήλωσης σε ένα από τα σημαντικότερα οχυρωματικά έργα της κλασικής αρχαιότητας στη νησιωτική Ελλάδα, η οποία μετέτρεψε το αρχαίο τείχος σε πολιτιστική κυψέλη της θερινής ζωής της Νισύρου».


Η υπεύθυνη του έργου της αναστήλωσης, Άννα Αποστόλου, αναφέρει: «η αναστήλωση θεωρήθηκε υποδειγματική, καθώς χρησιμοποιήθηκε ως επί το πλείστον αυθεντικό υλικό, έγιναν οι ελάχιστες δυνατές επεμβάσεις και έγινε διαμόρφωση των διαδρομών για τους επισκέπτες με ενσωμάτωσή τους στο φυσικό στοιχείο».


Πηγή: lifo.gr