«Ανάδειξη του Κάστρου Ζαφειρόπουλων=Ανάδειξη του Δήμου και της Περιφέρειας»


Ποιο Φώς και ποιος Φωτισμός χωρίς να υπάρχει το Κάστρο; Να φωτίζεται τι;


Ο «δικός μας» Περιφερειάρχης Πελοποννήσου; ο «Κυνούριος» Πέτρος Τατούλης θα συνεχίζει να αγνοεί την ανάγκη ανάδειξης του Κάστρου των Ζαφειρόπουλων http://www.astrosparalio.gr/?a=singlearticle&id=109 στο Παράλιο Άστρος; θα συνεχίζει να αγνοεί λόγω τάχα εντοπιότητας (λές και υπάρχει ασυμβίβαστο); απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας, τοπικών φορέων, σωματίων και συλλόγων για ανάδειξη-αποκατάσταση του ιστορικού αυτού μνημείου;


Μήπως για ιστορικούς αλλά κυρίως πολιτιστικούς  και οικονομικούς λόγους ήρθε «το πλήρωμα του χρόνου» για θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκειμένου να υπάρξει η πολυαναμενόμενη απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση του έργου «Ανάδειξη κάστρου Ζαφειρόπουλων (Διαμόρφωση μονοπατιών πρόσβασης στο Κάστρο, συντήρησης– στερέωσης- αποκατάστασης στην αρχική τους μορφή; οικιών Αδελφών Ζαφειρόπουλων και αποκατάστασης των επί ενετοκρατίας κατασκευασθέντων τοιχών- πύργων)» στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013;


Το Κάστρο των Ζαφειρόπουλων βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και της 25ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, υπό το ίδιο δηλαδή  καθεστώς σειράς παρόμοιων Κάστρων της περιφέρειας Πελοποννήσου που εντάχθηκαν ή πρόκειται να ενταχθούν σε πρόγραμμα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες για το συγκεκριμένο μνημείο υπάρχουν ήδη έτοιμες μελέτες ανάδειξης-αποκατάστασης που παραμένουν στα αζήτητα εξαιτίας μικροκομματικών σκοπιμοτήτων; Υπάρχει μελέτη του αρχιτέκτονα Φώτη Δαλιάνη και παραμένει αναξιοποίητη; 


Η αποκατάσταση του με παράλληλη σύνδεσή του με σημαντικά κτίσματα εντός του Παραλίου Άστρους αλλά και ιστορικά-αρχαιολογικά  μνημεία της ευρύτερης περιοχής,  θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην ενσωμάτωση της ιστορίας και του πολιτισμού του τόπου, στη σύγχρονη οικονομική/τουριστική δραστηριότητα  ολόκληρης της περιοχής του δήμου Βόρειας Κυνουρίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.


Το έργο θα μπορούσε ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να περιλαμβάνει:


1) Διαμόρφωση των μονοπατιών πρόσβασης Κάστρου Ζαφειρόπουλων


Στο έργο θα μπορούσε να προβλέπεται η διατήρηση της σημερινής χάραξης των διαδρομών πρόσβασης, η βελτίωση τοπικά των κλίσεων και η ομοιογενής επίστρωσής των με τοπικούς πλακοειδείς σχιστόλιθους ακανόνιστου σχήματος. Για την αποφυγή εκσκαφών και εκβραχισμών πρόβλεψη για ομαλοποίηση των κλίσεων.


Κατασκευή λιθόκτιστου κτίσματος με κεραμοσκεπή το οποίο θα περιλαμβάνει φυλάκιο και χώρους W.C. κοινού, εμβαδού 50τ.μ.


Τέλος στις διαδρομές προς τη κυρία είσοδο και τον Βορειοδυτικό Πύργο, τοποθέτηση καθιστικών, ενημερωτικών πινακίδων και θέσεις θέασης σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.


2) Στερέωση-αποκατάσταση οικιών Ζαφειρόπουλων


Στο έργο θα μπορούσαν να προβλέπονται:


– Εργασίες στερέωσης των δομικών στοιχείων για την αποφυγή περαιτέρω απώλειας υλικού και συμπληρώσεις λιθοδομής.


– Βαθύ αρμολόγημα των σωζόμενων και των νέων τοιχοποιιών,


– Έμφραξη και συρραφή με επιμήκη λίθινα «κλειδιά» των ρωγμών,


– Αποτροπή της κατερχόμενης υγρασίας με κατασκευή στεγών ώστε τα κτίσματα να πάρουν ή να προσεγγίσουν την αρχική τους μορφή http://www.astrosparalio.gr/?a=singlearticle&id=1878 ,


– Οικοδομικές αποκαταστάσεις για την κατανόηση των επιμέρους στοιχείων όπως:


– Καθαρισμός από λιθοσωρούς και χώματα στο εσωτερικό των κτηρίων για την αποκάλυψη στοιχείων που αφορούν στη δομή και τη λειτουργία των κτηρίων.


– Διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και του πλατώματος μεταξύ των οικιών. Πρόβλεψη όδευσης ομβρίων κ.λ.π. Για τις επιστρώσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τοπικοί λίθοι.


– Εργασίες που θα διευκολύνουν την ασφαλή επίσκεψη και την αναγνώριση του χώρου, όπως τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων, διαμόρφωση διαδρομής κτλ.


3) Στερέωση και Αποκατάσταση του ενετικού Κάστρου.


Για την αναστήλωση ενίσχυση και αποκατάσταση του μνημείου θα μπορούσαν να προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:


– Καθαιρέσεις ετοιμόρροπων τμημάτων της λιθοδομής.


– Έμφραξη και «κλειδιά» συρραφής στις μεγάλες ρωγμές της λιθοδομής.


– Βαθύ αρμολόγημα και ενέματα στις διατηρούμενες λιθοδομές.


– Συμπληρώσεις των τοίχων και πυργίσκων μέχρι τις αρχικές στάθμες τους


Τέλος για την ενημέρωση των επισκεπτών και των ΑμεΑ, θα μπορούσε να παραχθεί αρχαιολογικός οδηγός σε έντυπη μορφή (και σε μορφή breil) και δίγλωσσο πληροφοριακό φυλλάδιο με αναφορά στην αρχαιολογική, αρχιτεκτονική και φωτογραφική τεκμηρίωση του μνημείου και των εργασιών που υλοποιήθηκαν σ’ αυτά, ενώ θα μπορούσαν να τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες, στην έναρξη του μονοπατιών του Κάστρου και στον αύλειο χώρο του.


Νίκος Δασκολιάς