Γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο

Μέχρι πριν από δυο χρόνια, ο προσδόκιμος χρόνος ζωής των κοριτσιών υπολογιζόταν σε 82 έτη και 6 μήνες, ενώ αντίστοιχα των αγοριών περίπου στα 77 έτη. Είθισται άλλωστε να λέγεται ότι οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άνδρες, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από στατιστικές. Οι επιστήμονες θεωρούν τώρα ότι ανακάλυψαν την αιτία, μελετώντας φρουτόμυγες.
Το μυστικό της μακροζωΐας
Το μυστικό κρύβεται στα μιτοχόνδρια. Πρόκειται για ένα πραγματικό «εργοστάσιο» παραγωγής ενέργειας, το οποίο παρέχει την ενέργεια που χρειάζεται το σώμα. Πρόκειται επίσης για το μοναδικό συστατικό των κυττάρων, το οποίο παράγει γενετικό υλικό.
Το μιτοχονδριακό υλικό της δροσοφιλίδας, ενός δίπτερου με σώμα μήκους 2-5 χιλιοστών, που μοιάζει με αυτό της μύγας, μελέτησαν επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο Μόνας της Αυστραλίας. Εκεί διαπιστώθηκε πως βάσει του αριθμού των κυττάρων και των μεταλλάξεών τους, μπορεί να προβλεφθεί πόσο θα ζήσει ακόμη μια αρσενική μύγα και πόσο γρήγορα θα γεράσει. Παρόλα αυτά δηλώνουν ιδιαίτερα έκπληκτοι, αφού αυτή η πρόβλεψη μπορεί να γίνει μόνο σε αρσενικές μύγες και όχι σε θηλυκές. Από τη μία υφίστανται και αυτές μεταλλάξεις στο γενετικό τους υλικό. Ωστόσο αυτό δε δείχνει να έχει καμία επίδραση στη διαδικασία γήρανσής τους.
Η επίδραση του μητρικού DNA
Η εξήγηση πρέπει να αναζητηθεί στον παράδοξο τρόπο με τον οποίο τα μιτοχόνδρια κληροδοτούν το DNA τους. «Παρόλο που τα παιδιά κληρονομούν εξίσου το γενετικό υλικό των γονέων τους, το μιτοχονδριακό υλικό κληρονομείται εξ ολοκλήρου από τη μητέρα», εξηγεί ο Ντάμιαν Ντόουλινγκ, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης.
Αυτό σημαίνει ότι ένας έλεγχος ποιότητας της εξελικτικής διαδικασίας, της φυσικής επιλογής, του μιτοχονδριακού γενετικού υλικού και των μεταλλάξεών του μπορεί να προβλέψει τις βλάβες που ενδεχομένως να προκληθούν σε έναν θηλυκό οργανισμό. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τους μελετητές, είναι δυνατή η μελέτη των χιλιάδων αλλαγών που υπόκειται το μιτοχονδριακό DNA. Οι μεταλλάξεις αυτές ελάχιστα επηρεάζουν τα θηλυκά, αντίθετα είναι ικανές να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στα αρσενικά.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Αυστραλίας η διαφορά στον προσδόκιμο χρόνο ζωής υπάρχει εξίσου ανάμεσα στις θηλυκές και αρσενικές φρουτόμυγες.

Πηγή: Deutsche Welle