Δ. (Διαδρομή: Παράλιο Άστρος – Λίμνη Μουστού – Παραλία Αγίου Ανδρέα – Παράλιο Άστρος) – (C. Trip: Paralio Astros – Lake Moustos – Paralia Agios Andreas – Paralio Astros)

     

Λίμνη Μουστού-Lake Moustos       Π. Αγίου Ανδρέα-P. Agios Andreas

Δ. Διαδρομή: Παράλιο Άστρος – Λίμνη Μουστού – Παραλία Αγίου Ανδρέα – Παράλιο Άστρος

Μια ευχάριστη πρωινή εξερεύνηση της κύριας παραλιακής ζώνης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, περιλαμβάνει θάλασσα και λίμνη.

1.      Αφετηρία το Παράλιο Άστρος.

2.      Πρώτος σταθμός η Λίμνη Μουστού, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε κάλλιστα τις ιαματικές της ιδιότητες   (θειούχος πηγή) και να κάνουμε το λουτρό μας, σε πρώτη φάση ή στην επιστροφή, απόσταση 6,5 χιλιόμετρα.

3.       Δεύτερος σταθμός η Παραλία του Αγίου Ανδρέα, όπου μπορούμε να κάνουμε και το μπάνιο μας, απόσταση 9 χιλιόμετρα.

4.       Επιστροφή στο Παράλιο Άστρος.

    Συνολική απόσταση = 31 χιλιόμετρα με επιστροφή.

Δείτε εδώ πληροφορίες και τον χάρτη της διαδρομής.

C. Trip: Paralio Astros – Lake Moustos – Paralia Agios Andreas – Paralio Astros

A pleasant morning exploring the main coastline of the municipality of North Kynouria, includes sea and lake.

1.      Starting the Paralio Astros.

2.      First stop is Lake Moustos, can be exploited easily its medicinal properties  (sulfur source) and here we can do a swim in the first phase or the return, a distance of 6.5 km.

3.       Second stop is the Paralia Agios Andreas, where we can do a swim, a distance of 9 km.

4.      Back to the Paralio Astros.
Total distance = 31 km return.
Click
here to see information and the map.