Η λίστα με τα 83 νέα μέτρα του Υπ.Οικ.


H λίστα των 83 μέτρων που έχει καταρτίσει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, η εφαρμογή των οποίων θα οδηγήσει σε εξοικονομήσεις δαπανών 11,886 δισ. Ευρώ…:


ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 1.274


1.25% μείωση μη μισθολογικών δαπανών υπουργείων και ΝΠΙΔ/ΝΠΔΔ750


2. Εξορθολογισμός επικαλυπτόμενων έργων χρηματοδοτούμενων από το ΠΔΕ300


3.Εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος προμηθειών στο Δημόσιο104


4.Ολοκλήρωση εφαρμογής ΣΥΖΕΥΞΙΣ35


5.Μείωση επιχορηγήσεων σε βουλευτές και κόμματα47


6.50% μείωση επιδομάτων για τμηματάρχες, διευθυντές και γενικούς διευθυντές21


7.Κατάργηση επιτροπών και οριζόντια μείωση ενοικίων για το δημόσιο17


 


ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ735


8.Συγχώνευση και κατάργηση ΝΠΙΔ 6


9.Συγχώνευση και κατάργηση ΝΠΔΔ 12


10.Μεταρρύθμιση στην παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 20


11.Αποκομιδή σκουπιδιών-ανάθεση σε ιδιώτες 30


12.Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας για ίδιους λόγους 8


13.Μείωση δαπάνης από τη σύσταση Ενιαίας Αρχής Προμηθειών ανά Δήμο 45


14.Εσωτερικοί έλεγχοι ποιότητας- Έλεγχος σκοπιμότητας δαπανών 25


15.Μείωση ΚΑΠ 60


16.Μείωση ΣΑΤΑ 150


17.Ισοσκελισμός των εσόδων από ανταποδοτικές υπηρεσίες στους Δήμους που παρουσιάζουν ελλειμματικά έσοδα από αντίστοιχες υπηρεσίες 150


18.Καθιέρωση δημοτικής ενημερότητας 10


19.Φωτοβολταϊκά συστήματα σε 500 σχολεία 18


20.Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοικτών δημόσιων χώρων 35


21.Μονάδες αφαλάτωσης σε νησιωτικούς Δήμους 7


22.Φωτοβολταϊκά σε ΧΑΔΑ που δεν έχουν αποδοθεί 45


23.Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας 115


 


ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ1.321


24.Περικοπές ειδικών μισθολογίων ( μεσοσταθμική μείωση 12%)360


25.Εξορθολογισμός γενικού μισθολογίου ( πλην ΔΕΚΟ και ειδικών μισθολογίων 128


26.Κατάργηση Δώρων στο δημόσιο τομέα339


27.Νέου τύπου εφεδρεία167


28.Κατάργηση αυτόματων μισθολογικών προαγωγών ενστόλων165


39.Μείωση μισθολογικής δαπάνης στους ΟΤΑ85


40.Εφαρμογή γενικού μισθολογίου στις ΔΕΚΟ75


 


ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ4.598


41. Κατάργηση των Δώρων στις κύριες και επικουρικές συντάξεις 2.240


42.Μειώσεις αθροίσματος κύριων και επικουρικών συντάξεων άνω του ποσού των 1.000 ευρώ ( 1.000-1.500 2%, 1.501-2.000 5%, 2.000+ 10%) 640


43.Εξορθολογισμός των παροχών εφάπαξ του 2013 και 2014 211


44.Εξορθολογισμός των παροχών εφάπαξ προηγουμένων ετών που δεν έχουν καταβληθεί ( αναδρομική ισχύς) 402


45.Περικοπές σε συντάξεις στρατιωτικών και αστυνομικών που οφείλονται σε κατάργηση των αυτόματων μισθολογικών προαγωγών 300


46.Κατάργηση παράτυπων συντάξεων μέσω διασταυρώσεων 336


47.Περικοπές σε συντάξεις εξαιτίας των περικοπών στα ειδικά μισθολόγια 400


48.Αύξηση των ημερών ασφάλισης που απαιτούνται για να θεμελιωθεί δικαίωμα ελάχιστης σύνταξης από 4.500 σε 6.000 εργάσιμες ημέρες 30


49.Επιβολή πλαφόν στην κύρια σύνταξη ανύπανδρων θυγατέρων 39


 


ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ940


50.Εξορθολογισμός οικογενειακών επιδομάτων352


51.Αναπροσαρμογή αναπηρικών επιδομάτων272


52.Ιατρικός έλεγχος όλων των δικαιούχων επιδομάτων αναπηρίας94


53.Εξορθολογισμός σύνταξης ανασφάλιστων ηλικιωμένων 26


54.Καταβολή ΕΚΑΣ σε άτομα ηλικίας άνω των 64 ετών114


55.Κατάργηση των ειδικών εποχικών επιδομάτων ανεργίας50


56.Περικοπές στα ειδικά επιδόματα ανεργίας30


57.Εξορθολογισμός των κανόνων αποζημίωσης μετακίνησης για άτομα με νεφρική ανεπάρκεια82


58.Εισαγωγή προγράμματος αρωγής μακροχρόνια ανέργων-35


59.Νέα προγράμματα του Οργανισμού Εργατικής Εστίας-25


60.Πιλοτική εφαρμογή προγράμματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος-20


 


ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ1.387


συνέχεια